User Tools

Site Tools


znate_li_da_vase_puno_radno_vrijeme_ne_moze_biti_duze_od_40_sati_tjedno

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Znate li da vaše puno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati tjedno?

radno_vrijeme_velika_nova_2010.jpg

Radno vrijeme

Prema odredbama Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, u daljnjem tekstu: ZOR), radno vrijeme, s obzirom na njegovo redovito trajanje, može biti puno, nepuno i skraćeno.

Puno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati tjedno, propisano je člankom 43. st. 2. ZOR-a, no puno radno vrijeme može se skratiti, ali ne i povećati zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom između radničkog vijeća i poslodavca i ugovorom o radu (čl. 43. st. 3.). Nije li tim aktima drukčije određeno, puno radno vrijeme je 40 sati tjedno.

Radniku koji radi u punom radnom vremenu pripadaju i sva prava iz radnog odnosa u punom opsegu. Nepunim radnim vremenom smatra se svako radno vrijeme kraće od punog (čl. 43. st. 4.). Prava radnika koji radi nepuno radno vrijeme razmjerna su vremenu koje radi. No onda kada je za stjecanje određenih prava radnika važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, tada se razdoblje rada u nepunom radnom vremenu smatra radom s punim radnim vremenom (primjerice, glede otpremnine, otkaznih rokova i sl.).

Radnik koji radi s nepunim radnim vremenom može sklopiti više ugovora s nepunim radnim vremenom dokle god ukupno radno vrijeme nije duže od ZOR-om propisanih 40 sati tjedno. Skraćeno radno vrijeme uvodi se na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi koji štetno utječu na zdravlje radnika, tj. na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radno vrijeme se skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika (čl. 44. st. 1. ZOR-a).

Takvi poslovi su primjerice: rad u vodi i vlazi, rad pod povećanim tlakom, rad s radioaktivnim materijalom i sl. Poslovi kod kojih se skraćuje trajanje radnog vremena utvrđuju se posebnim propisima. U ostvarivanju prava na plaću i drugih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, radniku koji radi skraćeno radno vrijeme priznaje se kao da radi puno radno vrijeme. Radnik koji radi na poslovima za koje je utvrđeno skraćeno radno vrijeme ne smije na tim poslovima raditi prekovremeno niti se na takvim poslovima zaposliti kod drugog poslodavca. No ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom može se ugovoriti da radnik koji radi na poslovima za koje je predviđeno skraćeno radno vrijeme dio radnog vremena, ali najduže do punog radnog vremena, radi na nekim drugim poslovima koji nemaju narav poslova za koje je predviđeno skraćeno radno vrijeme.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/znate-li-da-vase-puno-radno-vrijeme-ne-moze-biti-duze-od-40-sati-tjedno-216262.aspx

znate_li_da_vase_puno_radno_vrijeme_ne_moze_biti_duze_od_40_sati_tjedno.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)