User Tools

Site Tools


zavrsni_obracuni_obrtnika_i_poduzeca

Završni obračuni obrtnika i poduzeća

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Obrtnicima se poslovne knjige vode sa ciljem utvrđivanja njihovog dohotka, tj. razlike između primitaka i izdataka

Prva su četiri mjeseca u računovodstvenim servisima ispunjena frenetičnim ozračjem jer se rade završni obračuni za sve klijente.

Obrtima i udrugama rok je kraj veljače, a poduzećima kraj travnja.

Budući da su to izvješća koja poduzetnici potpisuju, ovaj puta nekoliko riječi o njima - da bi poduzetnici bolje razumjeli što potpisuju.

Obrtnicima se poslovne knjige vode sa ciljem utvrđivanja njihovog dohotka, tj. razlike između primitaka i izdataka. Kad je obavljena naplata isporuke - ona postaje primitak, jednako kao što izdatak nastaje u trenutku plaćanja. To je osnovno obilježje dohotka i naziva se načelom blagajne. Ako ste nešto isporučili u prosincu, a naplatili u siječnju, tada je to postalo primitak u ovoj godini, a ne u prošloj. Ako ste nešto platili poslovnom karticom krajem prosinca, a to je naplaćeno sa računa početkom siječnja - postalo je izdatak u siječnju.

Nakon zaključivanja knjige primitaka i izdataka, knjigovođa će napraviti obvezan pregled na obrascu P-PPI, te popis dugotrajne imovine koja je zatečena u obrtu na zadnji dan godine. Obračunat će i komorski doprinos, te obveznu naknadu za općekorisnu funkciju šuma, te članarinu TZ, ukoliko je djelatnost u popisu obveznika za nju. Nakon vašeg potpisa, neke će dokumente poslati poštom, a neke putem sustava e-porezna.

U dokumentima će biti izračunate sve vaše obaveze za plaćanje, koje trebate platiti na dan predaje prijave, pa se dogovorite oko tog datuma. Zadnji je rok kraj veljače.

Poduzeća (jednako d.o.o. i j.d.o.o.) kroz sasvim drugačiju vrstu poslovnih knjiga utvrđuju dobitak. Sličan je naziv, slično je i značenje jer se utvrđuje zarada. Međutim, način utvrđivanja je sasvim drugačiji.

U poduzećima se ne primjenjuje načelo blagajne, već načelo nastanka poslovnog događaja i u prihode i rashode se knjiže iznosi vezani uz poslovne događaje koji su se odvijali tijekom protekle godine. U oba gornja primjera, u poduzećima bi se sve knjižilo u prošlu godinu, jer trenutak plaćanja i naplate nije bitan za poreznu obvezu. Oni se, naravno, u poslovnim knjigama prate u okviru pozicija potraživanja i obveza, ali porez je potrebno platiti na razliku između prihoda i rashoda ostvarenih lani.

Prilikom utvrđivanja porezne obveze poduzeća, knjigovođa će trebati primijeniti još čitav niz pravila za umanjenje i uvećanje dobiti, a uz prijavu poreza sastavlja i se bilanca, račun dobiti i gubitka, godišnji financijski izvještaj za statističke potrebe i za javnu objavu, pripremaju vam se odluke o utvrđivanju izvještaja te o rasporedu dobiti, obračuni članarina i naknada, te bilješke.

I u ovom slučaju sve vaše obveze dospijevaju na dan predaje, pa je oportuno dobro ga odabrati, jer od mjeseca koji slijedi predaji i vaše će akontacije poreza biti zaduživane po novom izračunu. Stoga je nekom u interesu predati ranije, a drugom kasnije - što ovisi o tome je li dobit veća ili manja nego lani, ili je možda sada nastao gubitak, pa obveze plaćanja akontacije neće ni biti.

Javna objava izvješća obveza je poduzeća, ali ne i obrtnika.

Ona se može učiniti najkasnije do kraja lipnja, ali većina malih poduzetnika to čini odmah u travnju. Javna objava znači da će svi zainteresirani moći besplatno pregledati skraćeni pregled izvještaja na mrežnim stranicama sudskog registra i Fine.

Sve će izvještaje, naravno u cjelovitom obliku, moći gledati poreznici. U procesu njihove verifikacije tražit će od vaših knjigovođa još niz objašnjenja, očitovanja i uvida u poslovne knjige. Nakon toga, druga će linija poreznih kontrolora određivati kojemu će se poduzetniku započeti cjeloviti nadzor. Pravila donošenja ovih odluka širokim su masama nepoznata. Nadajmo se da postoje!

Sretno!

Izvor: https://burza.com.hr/portal/zavrsni-obracuni-obrtnika-i-poduzeca/12217

zavrsni_obracuni_obrtnika_i_poduzeca.txt · Last modified: 2018/05/28 06:55 by gasparovic