User Tools

Site Tools


zakon_o_trosarinama

Zakon o trošarinama

Zakonom o trošarinama (Nar.nov., br. 83/09.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholna pića, duhanski proizvodi, energenata i električne energije. Trošarina se prema ovom Zakonu plaća na trošarinske proizvode koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2010. *

*Stupanjem na snagu navedenog zakona prestaju važiti zakoni o oporezivanju posebnom porezu na alkohol, pivo,duhanske proizvode i naftne derivate. Međutim, i nadalje se u 2010 . primjenjuju zakoni kojima je propisano oporezivanje posebnim porezom na bezalkoholna pića, kavu, luksuzne proizvode, osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.*

*O navedenoj temi ćemo pisati opširno u narednom broju časopisa RRiF. Lj.M.

http://www.rrif.hr/Zakon_o_trosarinama-324-vijest.html

zakon_o_trosarinama.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)