User Tools

Site Tools


zakon_o_poticanju_zaposljavanja

ACTARIUS Knjigovodstveni

Servis Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Zakon o poticanju zapošljavanja 31.05.2012.

novine_posao_a.jpg

Narodne novine br.57/2012. od 23.05.2012.

Ovim se Zakonom:

- s ciljem poticanja zapošljavanja, uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na olakšice poslodavaca pri zapošljavanju nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno dugotrajno nezaposlenih osoba;

- uređuje mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja

- uređuje jednostavniji način zapošljavanja sezonskih radnika na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi.

Izvor: http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=propis&wct=274&rid=1314

zakon_o_poticanju_zaposljavanja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)