User Tools

Site Tools


za_opcinu_tisno_promijenila_se_stopa_prireza

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Za Općinu Tisno promijenila se stopa prireza

Ponedjeljak, 26.03.2012.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 9%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak u RH prema Zakonu o porezu na dohodak.

Napomena uredništva:

Smatramo da bi obveznici prireza porezu na dohodak prema ovoj Odluci trebali biti samo svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Tisno, a ne sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak u RH kako je navedeno u Odluci.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. veljače 2012.

Izvor:http://www.rrif.hr/Za_Opcinu_Tisno_promijenila_se_stopa_prireza-760-vijest.html

za_opcinu_tisno_promijenila_se_stopa_prireza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)