User Tools

Site Tools


vracanje_radne_knjizice_radniku_27.06.2013

Vraćanje radne knjižice radniku  - Ordered List Item

Radna knjižica je Zakonom o radu određena kao javna isprava, te je sa danom početka rada radnik predaje poslodavcu. Poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu nakon prestanka ugovora o radu, a na pisani zahtjev radnika poslodavac je dužan i prije prestanka ugovora o radu vratiti radniku radnu knjižicu.

Pitanje: Trenutno sam zaposlena, ali istovremeno tražim drugi posao. Prošla sam prvi krug natječaja u drugoj firmi i trebam donijeti kopiju radne knjižice koja se naravno nalazi kod mog trenutnog poslodavca. Na koji način da zatražim izdavanje radne knjižice i moram li trenutnom poslodavcu obrazlagati zašto mi je potrebna radna knjižica ili samo mogu tražiti da mi ju izdaju na sat, dva?

Odgovor: Odredbe o radnoj knjižici te o postupanju poslodavca s radnom knjižicom definirane su člankom 291. Zakona o radu. Moguće je da odredbe pojedinog kolektivnog ugovora, pravilnika o radu poslodavca ili sporazuma između radničkog vijeća i poslodavca, ako postoji ijedan od tih dokumenata kod poslodavca, drugačije uređuju postupanje s radnom knjižicom

Radna knjižica je Zakonom o radu određena kao javna isprava, te je sa danom početka rada radnik predaje poslodavcu. Poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu nakon prestanka ugovora o radu, a na pisani zahtjev radnika poslodavac je dužan i prije prestanka ugovora o radu vratiti radniku radnu knjižicu. U slučaju da poslodavac to ne učini u danom roku tj. po zahtjevu radnika, tada čini prekršaj sukladno članku 294., stavku 1., točki 59. Zakona o radu. Takav prekršaj je kažnjiv novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna za poslodavca pravnu osobu i od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za poslodavca fizičku osobu. Dakle, ako Vam poslodavac odbije predati radnu knjižicu, tada možete takvo postupanje poslodavca prijaviti nadležnom državnom inspektoratu.

Međutim, danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, sukladno članku 299. Zakona o radu, prestaju važiti odredbe Zakona o radu koje se odnose na radnu knjižicu te će poslodavac biti dužan, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, radniku vratiti radnu knjižicu. Prije izvršenja povrata radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca će biti dužna u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku »Bilješke«. Ne vraćanje radniku radne knjižice u navedenom tromjesečnom roku nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji također predstavlja prekršaj poslodavca, kažnjiv novčanim kaznama u iznosima kako su gore navedeni.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/72935/Vracanje-radne-knjizice-radniku/14/

vracanje_radne_knjizice_radniku_27.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)