User Tools

Site Tools


vracanje_novca_poslodavcu_nakon_edukacije_zaposlenika

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Vraćanje novca poslodavcu nakon edukacije zaposlenika

kako-zaraditi-novac-300x224.jpg

Ima li poslodavac ikakvu pravnu osnovu da od mene traži vraćanje uloženih sredstava za edukaciju/školovanje, bez obzira što u ugovoru o radu kojeg sam potpisao prilikom zapošljavanja nije ništa navedeno po tom pitanju, te u međuvremenu nisam potpisivao nikakve dodatne ugovore da se obvezujem nakon educiranja određeno vrijeme raditi za tog poslodavca ili nakon raskida ugovora (otkazom) vratiti uloženo?

Smatram da je poslodavac u obvezi o svom trošku organizirati svaki vid edukacije koji je potreban da bi radnik uspješno obavljao poslove za koje je zaključio ugovor o radu.

Ovo mišljenje temeljim na činjenici da tijekom radnog procesa dolazi do promjena u tehnologiji rada, propisima, novim saznanjima pa je potrebno kontinuirano educiranje radnika.

U takvim slučajevima smatram da poslodavac ne bi imao pravo na traženje povrata uloženih sredstava u edukaciju.

Međutim, u praksi postoje i vrlo su česti slučajevi kada je poslodavac voljan financirati dodatnu edukaciju radnika koji imaju veze s radom, ali nisu neophodni za obavljanje poslova koje radnik preuzeo ugovorom o radu.

U tom slučaju smatram da je opravdano uvjetovati radniku rad za tog poslodavca kroz određeno vrijeme odnosno povrat sredstava ukoliko radniku tu obvezu ne ispuni.

Kako u Vašem slučaju nema pisanog sporazuma ili ugovora o edukaciji držim da ste u boljoj pravnoj poziciji u odnosu na poslodavca, ali kako nemam cjelovitih saznanja o konkretnom slučaju ne mogu sa sigurnošću tvrditi da u sudskog sporu (ako bi do njega došlo) poslodavac ne bi mogao dokazati svoje pravo.

Izvor:http://www.moj-posao.net/Savjet/70315/Vracanje-novca-poslodavcu-nakon-edukacije-zaposlenika/14/

vracanje_novca_poslodavcu_nakon_edukacije_zaposlenika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)