User Tools

Site Tools


volonterski_dzeparac

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Volonterski džeparac

Pitanje:

Udruga kao organizator volontiranja želi volonterima isplatiti volonterski džeparac u iznosu od 33,00 kuna po satu, a koji ne smije na dnevnoj bazi prelaziti iznos dnevnice za državne službenike i namještenike. Na koji način se može obračunavati i isplaćivati takav džeparac, treba li isplaćene iznose pravdati računima i kako ih evidentirati?

Odgovor:

Aktivnost volontiranja, temeljna načela volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera, te organizatora volontiranja uređeni su Zakonom o volonterstvu (Nar. nov., br. 58/07 i 22/13).

Volontiranjem se, u smislu ovog Zakona smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade za obavljeno volontiranje. To je jedno od temeljnih načela volontiranja.

Člankom 15. st. 2. Zakona o volontiranju propisano je da se neke novčane isplate volonterima ne smatraju novčanom nagradom ili imovinskom koristi. Među navedenim isplatama to su isplate džeparca volonterima ali samo za putovanja.

Prema tome udruga ne smije isplaćivati volonterima džeparac po satu volontiranja, već samo vezano uz službeni put kada se za to putovanje volontera ispostavlja putni nalog. Džeparac je u stvari dnevnica za službeno putovanje te se na ta primanja primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04 – 148/13) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 160/13).

Navedenim propisima je određeno:

„„— da se porez na dohodak ne plaća na primitke po osnovi službenog putovanja fizičkih osoba koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruje plaću ili drugi dohodak (čl. 10. st. 1. točka 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak;

„„— da se dnevnice za službena putovanja isplaćuju za putovanja u zemlji i u inozemstvu na udaljenosti od najmanje 30 kilometara od mjesta rada ili od mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta (čl. 13. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak);

„„— da su dnevnice naknade za pokriće izdataka za prehranu, pića i prijevoza u mjestu službenog putovanja (čl. 13. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak).

Iznosi isplaćeni kao dnevnica ili džeparac ne pravdaju se prilaganjem računa.

Prema Dodatku II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 150/13)visina dnevnica za službena putovanja u zemlji iznosi 150,00 kuna.

Za evidentiranje troškova službenih putovanja u ovom slučaju za volonterski džeparac za putovanje Računskim planom za neprofitne organizacije (Nar. nov., br. 1/14) propisan je račun u odjeljku 4232 – Naknade troškova službenih putovanja u okviru podskupine računa 423 – Naknade volonterima.

Analitičkom raščlambom računa 4232 mogu se posebno iskazivati naknade troškova za prijevoz, za smještaj te za dnevnice.

Izvor: RiPup 10/2014

volonterski_dzeparac.txt · Last modified: 2014/10/28 05:24 by gasparovic