vlasnik_fizicka_osoba_je_dao_pozajmicu_svome_poduzecu_te_je_ugovorena_i_isplata_odredene_kamate._placa_li_se_kakav_porez_prilikom_isplate_kamate

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Vlasnik (fizička osoba) je dao pozajmicu svome poduzeću, te je ugovorena i isplata određene kamate. Plaća li se kakav porez prilikom isplate kamate?

4ymalhdh.jpg

Prilikom isplate kamata na pozajmicu koju je dala fizička osoba (pa tako i vlasnik) poduzeću plaća se, sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak po stopi od 40% uvećan za eventualni prirez. Porez na dohodak izračunava se način da se od ukupnog iznosa kamata obračuna porez 40% i prirez te se razlika isplaćuje fizičkoj osobi.

 Primjerice, ako fizičkoj osobi iz Zagreba pripada kamata u iznosu **1.000,00 kuna,** izračun je sljedeći:
  
 Kamata ukupno   = 1.000,00 kn
 Porez na dohodak
 40% x 1.000,00   =  400,00 kn
 Prirez za Zagreb
 18% x 400 kn    =   72,00 kn
 ___________________________
  
 Kamata za isplatu
 (1.000-400-72)   =  ** 528,00 kn**

Dakle, iz primjera je vidljivo da će se fizičkoj osobi iz Zagreba kod isplate kamata (na danu pozajmicu) doznačiti samo 52,8% od ukupnog iznosa, a ostatak od 47,2% uplaćuje se na ime poreza na dohodak i prireza. Fizička osoba nije obvezna zbog dobivenih kamata podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak.

Izvor: http://www.poslovni-savjetnik.com/ps-odgovara/vlasnik-fizicka-osoba-je-dao-pozajmicu-svome-poduzecu-te-je-ugovorena-i-isplata-odredene

vlasnik_fizicka_osoba_je_dao_pozajmicu_svome_poduzecu_te_je_ugovorena_i_isplata_odredene_kamate._placa_li_se_kakav_porez_prilikom_isplate_kamate.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)