User Tools

Site Tools


visina_minimalne_place_za_razdoblje_od_1._sijecnja_do_31._prosinca_2016._godine

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine


Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.120,00 kuna.


Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/13),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donijela

UREDBU O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.120,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.


Klasa: 022-03/15-03/118

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Predsjednik Zoran Milanović, v. r.Izvor: Narodne novine

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

visina_minimalne_place_za_razdoblje_od_1._sijecnja_do_31._prosinca_2016._godine.txt · Last modified: 2016/01/11 11:45 by gasparovic