User Tools

Site Tools


valjanost_racuna_bez_potpisa_ili_pecat

Valjanost računa bez potpisa ili pečata

Je li račun pravovaljan bez pečata i potpisa ovlaštene osobe?

U praksi se često susreću računi bez potpisa i pečata s naznakom da je račun izdan elektroničkim putem te da vrijedi bez pečata i potpisa. Nerijetko tvrtke šalju kupcima takve račune telekomunikacijskim putem. Zakon o računovodstvu knjigovodstvenom ispravom smatra i ispravu primljenu telekomunikacijskim putem, presliku izvorne isprave, kao i ispravu na elektroničkom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja izvorne isprave.

Na preslici je potrebno navesti i razlog upotrebe preslike. Slijedom toga tvrtke koje izdaju račune na elektroničkom zapisu ili koje se odluče na dostavu računa telekomunikacijskim putem trebale bi kao obvezan tekst na računu navesti i mjesto čuvanja izvornog računa.

Zakon o računovodstvu također navodi da osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast izdavanja računa jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. Druga je mogućnost potpisivanje računa sukladno zakonu koji uređuje elektronički potpis. Na ovaj način te su isprave vjerodostojni dokumenti na osnovi kojih se podaci unose u poslovne knjige. Međutim, Zakon o porezu na dodanu vrijednost ne priznaje preslike računa ni račune poslane telekomunikacijskim putem te se po njima ne može priznati pretporez.

Uvjeti za istodobno priznavanje računa kao knjigovodstvene isprave i kao isprave na temelju koje se može priznati pretporez u slučaju kad nije riječ o računu s originalnim ili elektroničkim potpisom su sljedeći: izdavanje računa pisanim putem u dva primjerka kao elektronički zapis, račun mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje računa ili osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke, račun mora sadržavati mjesto čuvanja izvornog računa, račun ne smije biti poslan elektroničkim putem. Obveza pečatiranja računa nije propisana zakonskom odredbom.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-valjanost-racuna-bez-potpisa-ili-pecata-143491.aspx

valjanost_racuna_bez_potpisa_ili_pecat.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)