User Tools

Site Tools


uvodi_se_blagajnicki_maksimum_i_to_za_mikro_subjekte_do_10.000_00_kn_21.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Uvodi se blagajnički maksimum

blagajnici_maksimum.jpg

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji stupa na snagu 1. siječnja 2013., uvodi nova pravila u blagajničko poslovanje te uvodi ograničenja vezana uz držanje novca u blagajni.

Dosadašnje zakonsko uređenje davalo je mogućnost poduzetniku da sam odredi visinu blagajničkog maksimuma. Međutim, od 1. siječnja 2013. svi obveznici fiskalizacije obvezni su internim aktom urediti visinu blagajničkog maksimuma u skladu s potrebama svog poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do propisanih svota. Najviše propisane svote blagajničkog maksimuma ovise o veličini poduzetnika, ali ne prema Zakonu o računovodstvu već prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva. Tako sada razlikujemo subjekte malog gospodarstva i one koji to nisu. Subjekti malog gospodarstva dijele se na mikro subjekte, male subjekte i srednje subjekte.

Visina blagajničkog maksimuma propisana je u sljedećim svotama:

-za mikro subjekte i fizičke osobe do 10.000,00 kn,

-za male subjekte do 30.000,00 kn,

-za srednje subjekte do 50.000,00 kn,

-za sve koji prelaze mjerila za malo gospodarstva do 100.000,00 kn i

-za one koji obavljaju mjenjačke poslove (bez obzira na veličinu) do 100.000,00 kn.

MIKRO subjekti maloga gospodarstva su pravne i fizičke osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, ostvaruju ukupni godišnji promet do 14,000.000 kuna odnosno vrijednost dugotrajne imovine do 7,000.000 kuna.

MALI subjekti maloga gospodarstva su pravne i fizičke osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, ostvaruju ukupni godišnji promet do 54,000.000 kuna odnosno vrijednost dugotrajne imovine do 27,000.000 kuna.

SREDNJI subjekti maloga gospodarstva su pravne i fizičke osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika, ostvaruju ukupni godišnji promet do 216,000.000 kuna odnosno vrijednost dugotrajne imovine do 108,000.000 kuna.

Visina blagajničkog maksimuma određena je za obveznika fiskalizacije u cjelini, ali iznimku predstavljaju oni koji prelaze mjerila za malo gospodarstvo koji mogu odrediti visinu blagajničkog maksimuma po prodajnom prostoru ali najviše do 15.000,00 kn.

VAŽNO: Obveznici fiskalizacije trebaju donijeti interni akt (odluku) o visini blagajničkog maksimuma.

Izvor: http://www.rrif.hr/Ponovno_se_uvodi_blagajnicki_maksimum_-915-vijest.html

http://www.zakon.hr/z/527/Zakon-o-poticanju-razvoja-malog-gospodarstva

uvodi_se_blagajnicki_maksimum_i_to_za_mikro_subjekte_do_10.000_00_kn_21.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)