User Tools

Site Tools


uvjeti_za_tuzemni_prijenos_porezne_obveze_24.10.2013

Uvjeti za tuzemni prijenos porezne obveze

10.10.2013, Ivan Kovačić, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Povezani dokument

17.10.2013 Isporuke dobara obavljene u drugim državama članicama

18.9.2013 Predmet oporezivanja PDV-om

14.6.2013 PDV u EU- tko mora pripaziti na prag stjecanja?

1.7.2013 Uvoz iz Italije

29.7.2013 Građevinske usluge

Ako želite popuniti Obrazac PDV, susresti ćete se sa stavkom Isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) u retku I.1 . Vaše poduzeće je obavilo isporuke iz članka 75. st. 3. Zakona odnosno članka 152. Pravilnika o PDV-u i za takve isporuke nije obvezno platiti PDV - ako su ispunjeni određeni uvjeti. U članku opisujemo koje uvjete treba ispuniti za tuzemni prijenos porezne obveze, tj. izostanak obračuna i plaćanja PDV-a. Članak pišemo iz perspektive izdavatelja računa (Vaše poduzeće).

Podatak za redak I.1. se preuzima iz 7. stupca knjige IRA. Vaše poduzeće izdaje izlaznu fakturu i samim time formalizira porezni događaj, što također utječe i na shvaćanje transakcije od strane stjecatelja – primatelja dobara i usluga, stoga treba biti oprezan. Knjiženje se provodi na potraživanjima od kupaca i prihodu, dok se PDV ne prikazuje (ni ne nalazi se na fakturi).

Pretpostavke koje treba ispuniti za tuzemni prijenos obveze, a vezano za karakteristike subjekata (Vaše poduzeće i stjecatelja) jesu sljedeće:

1. obje su strane upisane u registar PDV-a u RH (članak 151. stavak 1. Pravilnika);

2. ako stjecatelj povremeno obavlja djelatnost koja ga po toj osnovi čini obveznikom PDV-a, mora biti upisan u registar PDV-a - primjer su subjekti koji se ne bave gospodarskom djelatnošću redovito, već iznimno (članak 6. st. 5 Zakona);

3. stjecatelj nije postao obveznik upisa u registar PDV-a zbog prelaska praga stjecanja odnosno stjecatelj nije odustao od primjene praga stjecanja (članak 151. stavak 1. Pravilnika) – primjer su subjekti iz članka 6. st. 5 Zakona;

4. Vaše poduzeće ima sjedište u RH, stjecatelj ne mora nužno imati sjedište u RH, ali mora biti upisan u registar obveznika PDV-a (članak 152. st. 2. Pravilnika).

Također, navedene uvjete treba imati na umu kada primate ulazni račun sa napomenom: „prijenos porezne obveze“, a koji upisujete u redak II.4. i III.2 Obrasca PDV, te ih kritički razmotriti.

Zaključno; izdavatelj fakture za isporuke u graditeljstvu mora prepoznati karakteristike Vlastitog poduzeća, kao i karakteristike kupca. Ako kupac nije upisan u registar PDV-a odnosno ako je prešao prag stjecanja ili je od njega odustao (i tako postao obveznik), Vaše poduzeće je obvezno obračunati PDV.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.racunovodja.hr/uvjeti-za-tuzemni-prijenos-porezne-obveze-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4mr2aVRsUEXQ/?justlogged=1

uvjeti_za_tuzemni_prijenos_porezne_obveze_24.10.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)