User Tools

Site Tools


uvjeti_otvaranja_zatvaranja_obrta

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Uvjeti otvaranja/zatvaranja obrta

Na ovoj stranici dat ćemo Vam par smjernica prije nego se uputite u Službu za gospodarstvo, dobra priprema je početak svakog posla! :)

Svakako bi bilo dobro izabrati ime koje će nositi Vaš obrt, i ne, to ne vrijedi samo za trgovačka društva. Imajte u rezervi zamjensko ime jer je zaista bilo slučajeva da su željena imena bila zauzeta od strane Republike Hrvatske, i koja se nikako nisu mogla koristiti iz razloga da se treća strana ne dovede u zabludu…

Vrste obrta:

slobodni - obrti za koje se ne traži stručna sprema za obavljanje djelatnosti (ispit o stručnoj osposobljenosti/ majstorski ispit). Ukratko, slobodni obrt je svaki obrt koji nije na popisu vezanih i povlaštenih obrta / Zakon o obrtu, ni prateći podzakonsk ipropisi ne određuju obrte koji se smatraju slobodnim);

vezani - obrti za čije se obavljenje djelatnosti traži ispit o stručnoj osposobljenosti/ majstorski ispit; povlašteni - vrsta obrta koje se može obavljati isključivo na temelju povlastice; koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Tko može obavljati obrt?

Obrt uglavnom obavljaju fizičke osobe koje moraju zadovoljiti opće uvjete:

udovoljavati posebnim zdravstvenim uvjetima ukoliko je to propisano zakonom da im pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

Radni odnos nije prepreka otvaranju obrta, nitko Vam ne brani i dalje biti zaposlen kod drugog poslodavca i imati svoj obrt.

Osim toga, za obrt Vam je potreban i poslovni prostor, odnosno, za neke djelatnosti je dozvoljeno obavljanje djelatnosti u stambenom prostoru; za što će biti potrebno priložiti ugovor s najmodavcem, te valjana građevinska i uporabna dozvola (za objekte izgrađene do 1991. godine dovoljna je samo građevinska dozvola).

Dosta često se postavljaju pitanja da li se obrt može zatvoriti ako postoje nepodmirena dugovanja. Odgovor glasi- možete, no i dalje ste dužnik ( svojim imenom i prezimenom) i naravno da dostigle obveze kad- tad morate podmiriti.

Dakle; ukoliko ste imali otvoren obrt i zatvorili ga, a imali ste dugovanja, odnosno, niste podmirili obveze nakon zatvaranja, ne možete opet otvoriti obrt i to sve do trenutka kada platite dospjele obveze.

Izvor: http://www.e-obrt.info/default.asp?cms=GHHEDD

uvjeti_otvaranja_zatvaranja_obrta.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)