User Tools

Site Tools


uvjete_koje_je_potrebno_zadovoljiti_o_zastiti_od_buke_u_ugostiteljskim_i_ostalim_objektima

Uvjete koje je potrebno zadovoljiti o zaštiti od buke u ugostiteljskim i ostalim objektima?

Prije početka obavljanja ugostiteljskih djelatnosti potrebno je ishoditi rješenje o zaštiti od buke. Rješenje izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi na zahtjev pravne osobe ili obrtnika.

Zahtjev se podnosi nadležnoj županijskoj sanitarnoj inspekciji u kojemu je potrebno navesti točnu kategoriju i adrseu lokala za koji se rješenje traži, podatke o vlasniku, treba priložiti kopiju sudskog izvatka ili kopiju rješenja o upisu u obrtni registar i upravnu pristojbu od 70,00 kn.

Nakon podnošenja zahtjeva sanitarni inspektor obavlja očevid u traženom objektu. Poduzetnik treba predati zahtjev ovlaštenoj organizaciji koja treba izmjeriti zvučnu izolaciju i buku za dnevne i noćne uvjete rada u odnosu na najugroženiji stan i u odnosu na okoliš, prema traženom radnom vremenu objekta.

Zakonom je propisano da dan traje od 7 do 19 sati, večer od 19 do 23 sata, noć od 23 do 7 sati. Ova mjerenja obavljaju ovlaštene pravne osobe, a popis je postupan na www. mzss.hr . Sanitarni inspektor na licu mjesta uspoređuje izvore buke u lokalu s nalazima.

Napominje se da je potrebno ograničiti razinu buke glazbenih uređaja na 65 dB (A) u zatvorenim lokalima u kojima nije predviđena glazba noću i u kojima je prema zahtjevima minimalnih uvjeta predviđena glazba.

Dokaz o limitiranju- ograničavanju snage daje npr. RTV servis, a potrebno ga je predočiti sanitarnom inspektoratu pri očevidu. Troškove vještačenja, prema Zakonu, snosi podnositelj zahtjeva.

Zbog nepoštovanja propisa koji uređuju zaštitu od buke sanitarnih inspektori su, prema čl. 18. Zakona, nadležni narediti akustična mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke, zabraniti uporabu izvora buke, zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti.

Novčane kazne propisane su čl. 19. Zakona. Za prekršaje nepoštovanja Zakona kažnjava se pravna osoba kaznom u svoti od 50.000,00 do 100.000,00 kn, odgovorna osoba u pravnoj osobi u svoti od 10.000,00 do 15.000,00 kn, a istom se svotom kažnjava i fizička osoba.

Izvor: Časopis RRIF 4/11, str. 139

uvjete_koje_je_potrebno_zadovoljiti_o_zastiti_od_buke_u_ugostiteljskim_i_ostalim_objektima.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)