User Tools

Site Tools


utvrdenje_otkaznog_roka

Utvrđenje otkaznog roka

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pitanje:

Radnik je u našoj Ustanovi radio temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme u periodu od 11.05.2015. do 10.11.2017. godine. Ponovno je u našu Ustanovu zaposlen temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 01.12.2017. godine pa nadalje. Poslodavac ima namjeru otkazati navedenom radniku ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Da li mu se otkazni rok utvrđuje za neprekidni period od 01.12.2017. godine pa nadalje, sukladno članku 122. Zakona o radu (budući je između gore opisana 2 razdoblja trajanja radnog odnosa bio prekid od 20 dana, pa nema neprekinutog trajanja ugovora o radu)?

Da li se zbog istog razloga, na njega primjenjuju propisi o pravu na otpremninu iz članka 126. Zakona o radu koji govori o „pravu na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem“, tj. da li se na istog odnosi pravo na otpremninu tek od 01.12.2017. godine pa nadalje?

Odgovor:

Neprekidni rad kao temelj za određivanje trajanja otkaznog roka i prava na otpremninu teče od zadnjeg početka rada tj. od 1. 12. 2017.

Odredba članka 12. st. 6. Zakona o radu, prema kojoj se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra prekidom razdoblja od tri godine, odnosi se samo na određivanje koliko može trajati ugovor o radu na određeno vrijeme. Dakle, prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom samo za trajanje i mogućnosti sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, a nipošto ne za pitanje otkaznog roka i otpremnine.

Izvor: http://www.radno-pravo.hr/tumacenja/pitanja_i_odgovori.cfm?cat_id=1

utvrdenje_otkaznog_roka.txt · Last modified: 2018/09/27 04:45 by gasparovic