ustavni_sud_donio_odluku_o_obustavi_retroaktivnog_oporezivanja_dohotka_od_dividendi_i_udjela_u_dobiti_26.09.2013

Ustavni sud donio Odluku o obustavi retroaktivnog oporezivanja dohotka od dividendi i udjela u dobiti

Nakon što je Ustavni sud u travnju ove godine obustavio primjenu izmjena Zakona o porezu na dohodak koji je propisao retroaktivno oporezivanje dohotka na dividendu za iznose veće od 12.000 kuna godišnje iz zadržane dobiti ostvarene prije stupanja zakona na snagu, isti je dana 18. rujna donio Odluku o obustavi retroaktivnog oporezivanja dohotka od dividendi i udjela u dobiti.

Cjelokupna javnost je po donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u veljači 2012. godine ostala neugodno iznenađena činjenicom da će od 1. ožujka sve isplate dividendi i udjela u dobiti ostvarene nakon 2000. godine postati oporezive u okviru poreza na dohodak.

Podsjetimo, primici od dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000,00 kuna godišnje smatrali su se dohotkom od kapitala te su kao takvi oporezivani po stopi od 12%. Dakle, dio do 12.000,00 kuna godišnje smatrao se neoporezivim, ali samo pod uvjetom da se preda godišnja prijava poreza na dohodak.

Ocjena suglasnosti s Ustavom

Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom podnijeli su Hrvatska udruga poslodavaca iz Zagreba (HUP) i SN Holding d.d. za usluge iz Zagreba.

Argumenti HUP-a i SN Holdinga su bili da se narušava Ustav u smislu da se ne stvaraju jednaki uvjeti za sve subjekte na tržištu. Drugim riječima, naglašavali su da se promatranim izmjenama Zakona uvode dvije kategorije poreznih obveznika od kojih se jedna skupina stavlja u nejednaki i nepovoljniji položaj.

U svrhu boljeg razumijevanja i obrazlaganja osporavatelji zakona opisali su svoju ustavnu tužbu na temelju primjera kojeg citiramo u nastavku.

„Dioničko društvo A ima jednog dioničara jednako kao i dioničko društvo B. Oba dionička društva su u 2008. godini ostvarila dobit i donijela odluku o isplati dobiti u 2009. godini. Na temelju navedenih odluka, dobit dioničkih društava je trebala biti isplaćena u cijelosti.

Dioničko društvo A je raspolagalo s dovoljnom količinom novčanih sredstava za isplatu dobiti te je odluku o isplati dobiti izvršilo prije stupanja na snagu Zakona. Navedeni primitak poduzetnika, jedinog dioničara trgovačkog društva A se nije smatrao dohotkom i nije bio porezno opterećen. Istovremeno, dioničko društvo B nije raspolagalo s dovoljnom količinom novčanih sredstava za izvršenje odluke o isplati dobiti za 2008. godinu prije stupanja na snagu Zakona te je navedena odluka izvršena nakon stupanja na snagu Zakona, a zbog čega će u potpunosti biti porezno tretirana.

Navedeno poreznopravno rješenje ne udovoljava zahtjevima jednakosti i pravednosti koji proizlaze iz Ustava Republike Hrvatske.“

Zaključak

Kako je Ustavni sud naposljetku donio Odluku i ustvrdio da je riječ o kršenju odredbi Ustava, Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava u budućim razdobljima neće moći naplaćivati porez na primitke ostvarene od dividendi i udjela u dobiti ostvarene u periodima prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. ožujka 2012. godine.

Drugim riječima, oporezivanju će podlijegati „samo“ primici na osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni od 1. ožujka 2012. godine nadalje.

Postavlja se i logično pitanje – hoće li se Država morati vratiti novac koji je prikupljen na temelju odredbe koja je naknadno ukinuta?

Mišljenja smo da bi bilo logično da se vrati „nepravedno“ prikupljen novac, ali se, nažalost, kod nas ništa sa sigurnošću ne može kazati.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.cinotti.hr/ustavni-sud-donio-Odluku-o-obustavi-retroaktivnog-oporezivanja-dohotka-od-dividendi-i-udjela-u-dobiti.aspx

ustavni_sud_donio_odluku_o_obustavi_retroaktivnog_oporezivanja_dohotka_od_dividendi_i_udjela_u_dobiti_26.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)