User Tools

Site Tools


uredba_o_visini_minimalne_place_za_2019._godinu

Uredba o visini minimalne plaće za 2019. godinu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Na 128. sjednici Vlade RH donesena je Uredba o visini minimalne plaće u 2019. godini. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Uredba će biti objavljena u Narodnim novinama s početkom primjene od 1. siječnja 2019. godine. Ujedno podsjećamo da je Državni zavod za statistiku objavio iznose prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. iznosila je 6.237 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. iznosila je 8.448 kuna.

Izvor: https://www.hok.hr/press/novosti/uredba_o_visini_minimalne_place_za_2019_godinu

uredba_o_visini_minimalne_place_za_2019._godinu.txt · Last modified: 2018/12/03 07:57 by gasparovic