User Tools

Site Tools


uredba_o_nacinu_provedbe_placanja_doprinosa_01.05.2012._-_dodatne_informacije_i_ispravci_tumacenja

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o.

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Uredba o nacinu provedbe placanja doprinosa 01.05.2012. - dodatne informacije i ispravak

420-income-tax-border.jpg

02.05. 2012. U oba dva teksta je izmijenjeno tumačenje kako su svi poslodavci obavezni naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu obaveznih doprinosa predavati u istoj poslovnoj banci. To je obaveza samo za poslodavace koji se nalaze na popisu neplatiša obaveznih doprinosa! 03.05.2012. Promijenjeno je tumačenje na koji način kreirati naloge za plaćanje za isplatu neto plaće. U slučaju kada na obračunu plaće postoje radnici koji su članovi I i II stupa MIO i radnici koji u članovi samo prvoga stupa MIO i novozaposleni radnici nalozi za plaćanje za isplatu plaće se kreiraju sa modelom 67 i pozivom na broj zaduženja OIB-MMGG-0 (prva verzija interpretacije je sugerirala korištenje posebnoga poziva za svaku navedenu kategoriju radnika).

Moramo priznati kako nam nije jasan kontrolni mehanizam preko kojega banke mogu ustanoviti da li su iznosi doprinosa koje je poslodavac (koji se nalazi na popisu porezne uprave) predao na nalozima za plaćanje u proporciji sa neto plaćom koja se isplaćuje.

Do sada su poslodavci, koji su predmet uredbe, isplaćivali plaću predajom samo naloga za plaćanja za isplatu neto plaće. Sada mogu isplatiti plaću na način da uz naloge za plaćanje za isplatu neto plaće predaju i naloge za plaćanje za obavezne doprinose sa nekim simboličnim iznosima. Naime banka može samo provjeriti da li su predani nalozi za sve obavezne doprinose i da li li postoje sredstva na računu za njihovo pokriće ali ne i da li je iznos na njima u skladu za izračunom po zakonski propisanim uvjetima.

Dodatni linkovi:

http://www.obracun-placa.com/index.php/obracun-placa/prilikom-isplate-place-uredno-uplacujete-i-pripadne-obavezne-doprinose-da-li-se-i-na-vas-odnosi-uredba-o-nacinu-placanja-doprinosa-na-placi-od-26-04-2012/

http://www.obracun-placa.com/index.php/obavijesti/uredba-o-nacinu-provedbe-placanja-doprinosa-prema-placi-primicima-uz-placu-odnosno-mjesecnoj-osnovicu-za-obracun-doprinosa-temeljem-radnog-odnosa/

Izvor: http://www.obracun-placa.com/index.php/obracun-placa/uredba-o-nacinu-provedbe-placanja-doprinosa-01-05-2012-dodatne-informacije-i-ispravak/

uredba_o_nacinu_provedbe_placanja_doprinosa_01.05.2012._-_dodatne_informacije_i_ispravci_tumacenja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)