User Tools

Site Tools


uplate_i_povrati_po_prijavi_poreza_na_dobit_i_smanjenje_predujmova

Uplate i povrati po prijavi poreza na dobit i smanjenje predujmova

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Epidemija korona virusa pogodila je brojna poduzeća koja su zastoj svijeta i aktiviranje karantene znatno osjetila u svojim poslovnim aktivnostima. Pandemija korona virusa donijela je izmjenu brojnih zakona i pravilnika te su se, između ostaloga, osim produženja rokova za predaju završnih izvješća, promijenili i rokovi obveze za uplatu, odnosno pravo na povrat više plaćenih javnih davanja. Navedeno je dovelo i do nekih problema kod “manje” pogođenih tvrtki koji trpe štetu zbog usvojenih izmjena zakona, posebno kod korištenja više uplaćenog poreza na dobit po akontacijama.

Koji je krajnji rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2019. godinu?

Svi porezni obveznici kojima je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini dužni su u uvjetima trajanja posebnih okolnosti, odnosno za vrijeme trajanja epidemije korona virusa, podnijeti prijavu poreza na dobit Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. Navedeni rok podrazumijeva i predaju svih drugih obrazaca i izvješća koja se podnose uz prijavu poreza na dobit sukladno posebnim propisima.

Kada dospijevaju obveze po podnesenim prijavama poreza na dobit za 2019. godinu?

Iznimno za 2019. godinu, sve obveze javnih davanja koje nastaju po podnesenim prijavama u uvjetima posebnih okolnosti dospijevaju 31. srpnja 2020. godine bez obzira na datum predaje Prijave poreza na dobit. Navedeno znači da svi obveznici koji su podnijeli poreznu prijavu nakon stupanja na snagu novih rokova za predaju prijave poreza na dobit, obveza za uplatu, kao i pravo na povrat dospijeva 31. srpnja 2020. godine.

Što konkretno znači da pravo na povrat dospijeva 31.srpnja?

Kako je izmjenama OPZ-a propisani rok za podmirenje obveze poreza na dobit različit od datuma podnošenja prijave poreza na dobit, navedeno znači da se i povrat više uplaćenih iznosa predujmova poreza na dobit od strane MF-Porezne uprave može vršiti tek po dospijeću, tj. 31. srpnja 2020. godine.

U situaciji smanjene likvidnosti navedeno će ugroziti mnoge tvrtke koje će imati “preplate” poreza na dobit, a taj novac neće moći iskoristiti za podmirenje svojih drugih poreznih obveza sve do 31.07.2020. godine. Iako ove odredbe ne proizlaze iz članka 35. stavak 5. Zakona o porezu na dobit, HUP je dobio mišljenje MF-PU u kojem je izneseno mišljenje da se povrat ne može koristiti prije 31.07.2020. godine.

Koji je način smanjenja predujmova poreza na dobit?

Predujmovi poreza na dobit dospijevaju do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a utvrđuju se temeljem podnešene prijave poreza na dobit. Poreznim obveznicima čija je djelatnost obustavljena zbog nastupa posebnih okolnosti temeljem odluke nadležnih institucija, Porezna uprava je po službenoj dužnosti utvrdila visinu predujmova poreza na dobit u iznosu 0,00 kn. Svi ostali porezni obveznici kod kojih je došlo do smanjenja poslovnih aktivnosti također mogu temeljem zahtjeva zatražiti smanjenje predujmova poreza na dobit. Postupak je propisan člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit.

Što su porezni obveznici dužni dostaviti Poreznoj upravi?

Predajom zahtjeva za smanjenje predujmova poreza na dobit, osim navođenja razloga za izmjenu visine predujmova, u slučaju znatnijeg pada aktivnosti u tekućoj godini, porezni obveznik dodatno dostavlja bilancu i račun dobiti i gubitka za tekuće i prethodno porezno razdoblje.

Mišljenje od Porezne uprave zatražila je Hrvatska udruga poslodavaca, a možete ga preuzeti ovdje. Mišljenje Porezne uprave.

Izvor: https://www.hup.hr/info-predaja-zavrsnog-izvjesca-i-placanje-poreza-na-dobit-pojasnjenje.aspx Izvor: http://www.uhyincroatia.com/uplate-i-povrati-po-prijavi-poreza-na-dobit-i-smanjenje-predujmova/

uplate_i_povrati_po_prijavi_poreza_na_dobit_i_smanjenje_predujmova.txt · Last modified: 2020/05/26 05:31 by gasparovic