User Tools

Site Tools


ukinuta_knjiga_zalbi_za_ugostitelje_20.09.2013

Ukinuta knjiga žalbi za ugostitelje

…..je zadnjim izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 80/2013) ukinuta obveza vođenja knjige žalbi.

Umjesto ove obveze, ugostitelji su dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

ukinuta_knjiga_zalbi_za_ugostitelje_20.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)