User Tools

Site Tools


ugostiteljstvo_kako_obracunavamo_porez_formula_izracuna

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis Actarius Grupa d.o.o.

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Ugostiteljstvo – kako obračunavamo porez? [formula izračuna]

ugostiteljstvo1.jpg Ukoliko se bavite ugostiteljskom djelatnošću ili pak razmišljate o uključivanju u taj zanimljiv, ali i izrazito kompetitivan tržišni segment, biti će Vam korisno pročitati nekoliko osnovnih informacija koje Vam mogu pomoći u razumijevanju poslovanja u ugostiteljstvu.

Potrebne evidencije

U svakom ugostiteljskom objektu prije svega je nužno voditi evidenciju materijala (knjigu šanka). Sadržaj i oblik takve knjige nisu točno propisani. Uz to potrebno je voditi i evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu koja se mora voditi na stvarnom mjestu ostvarivanja prometa. Ta evidencija mora, prema čl.56.st.5. Općeg poreznog zakona, u svakom trenutku biti dostupna poreznom tijelu (nor. prilikom poreznog nadzora). Sadržaj i oblik ove evidencije također nisu striktno propisani.

Na kraju, ali ne manje važno, ugostiteljima skrećemo pažnju da, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti obavezno moraju u prostoru osigurati i Knjigu žalbe.

Obračun poreza u ugostiteljstvu

Ako se poduzetnik nalazi u sustavu PDV-a, tada je u njegovoj ugostiteljskoj usluzi sadržan PDV, ali i porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića, piva i vina. Obveza obračuna poreza na potrošnju proizlazi iz Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave.

Kod izračuna PDV-a i poreza na potrošnju koristimo preračunate stope PDV-a i poreza na potrošnju. Preračunate stope možemo izračunati na slijedeći način:

Preračunata stopa PDV-a i poreza na potrošnju = Stopa (PDV ili potrošnja) x 100/stopa PDV-a + stopa poreza na potrošnju + 100 • Preračunata stopa PDV-a od 23 % u ugostiteljskoj djelatnosti iznosi 18,25% kada se obračunava porez na potrošnju od 3 %

• Preračunata stopa poreza na potrošnju (kada je PDV 23 %) za stopu od 3% iznosi ustvari 2,38%

Kod ugostitelja koji nisu u sustavu PDV-a preračunata stopa poreza na potrošnju uznosi 2,91 % a izračunava se na sljedeći način:

Stopa poreza na potrošnju x 100/ 100 + stopa poreza na potrošnju

Evidencija prihoda u ugostiteljstvu

Prihodi se najčešće evidentiraju na temelju dnevnih ili mjesečnih izvještaja prometa. Troškove nabave utrošenih namirnica ili materijala na kraju godine s računa troškova selimo na rashode, a njima sučeljavamo prihode. Ostvarena razlika predstavlja zaradu tj. ugostiteljsku maržu.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/ugostiteljstvo-%E2%80%93-kako-obracunavamo-porez-formula-izracuna/

ugostiteljstvo_kako_obracunavamo_porez_formula_izracuna.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)