User Tools

Site Tools


ugostiteljima_pdv_na_usluge_od_10_posto

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Ugostiteljima PDV na usluge od 10 posto

pdv_baloni_291.jpg

Prema Vladinom prijedlogu, od 1. siječnja 2013. godine stupile bi na snagu odredbe kojima se propisuje da će se snižena stopa 10% primjenjivati na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno posebnim propisima.

Hrvatska obrtnička komora putem svojih cehovskih udruženja podržava obrtnike u njihovim nastojanjima da se izbore za povoljniji položaj na tržištu i olakšaju

svoje poslovanje snižavanjem određenih davanja koje propisuje država. Tako je i Ceh ugostitelja na svojim redovnim godišnjim kongresima od 2005. godine u svojim

Zaključcima između ostalog tražio i snižavanje stope PDV-a.

Uz navedeno od 1. siječnja 2013. godine stupile bi na snagu odredbe kojima se propisuje da će se snižena stopa 10% primjenjivati na usluge pripremanja

hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno

posebnim propisima.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost što ga je Hrvatski sabor donio 1995. godine počeo se primjenjivati od 1. siječnja 1998. godine i nakon početka

primjene Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, a izmjene su se uglavnom odnosile na proširenje kruga poreznih oslobođenja te, uz jedinstvenu poreznu stopu od 22

posto, na uvođenje nulte stope za oporezivanje određenih dobara i usluga u tuzemstvu (kruha, mlijeka, lijekova, knjiga, znanstvenih časopisa, ortopedskih

pomagala i javnog prikazivanja filmova) te stope od 10 posto za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za navedene usluge, i za novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.

Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 94/09) koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2009. godine stopa od 22 posto

zamijenjena je stopom od 23 posto. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost predlaže se da se osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost 23% zamijeni stopom 25%, a stopa 23% zamijeni stopom 10% za jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, na isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži te na bijeli šećer od trske i šećerne repe.

Propisuje se potpuno ograničenje odbitka pretporeza za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Propisuju se i izuzeci od navedenih odredbi kao i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kad se ta dobra kasnije isporučuju, a za njih pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez. Također se propisuje ograničenje odbitka pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije.

Propisuje se da se maksimalni iznos kazne za osobu koja je kod poreznog obveznika odgovorna za obavljanje određenih poslova poveća s dosadašnjih 10.000,00 kuna na 40.000,00 kuna odnosno s dosadašnjih 20.000,00 kuna na 50.000,00 kuna.

Naprijed navedene odredbe stupile bi na snagu 1. ožujka 2012.

Izvor: Obrtnički savjetnik, godina VIII, broj 40 - prilog obrtničkih novina.

ugostiteljima_pdv_na_usluge_od_10_posto.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)