udruga_je_angazirala_stranog_predavaca_za_predavanje_na_seminaru.na_koji_nacin_mu_isplatiti_autorsku_naknadu_za_obavljeno_predavanje

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Udruga je angažirala stranog predavača za predavanje na seminaru. Na koji način mu isplatiti autorsku naknadu za obavljanje predavanja?

poduze._placa.jpg

Ako predavač (nerezident) nije u radnom odnosu kod isplatitelja, autorska naknada mu se isplaćuje i oporezuje kao drugi dohodak.

U slučaju da se autorska naknada isplaćuje osobi koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u zemlji s kojom Hrvatska ima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, isplatitelj mora postupiti prema odredbama toga ugovora.

Ako Hrvatska prema tom ugovoru nema pravo oporezivati drugi dohodak, onda isplatitelj nema obvezu obračunati ni isplatiti porez na dohodak. Pri tom, isplatitelj mora raspolagati s ovjerenim obrascima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje ovjerava nadležno porezno tijelo u zemlji nerezidenta.

Obrasci su propisani Pravilnikom o porezu na dohodak. Ukoliko isplatitelj ne raspolaže navedenom ispravom, mora obračunati porez na dohodak po odbitku, a primatelj – nerezident na temelju ovjerene isprave može naknadno ostvariti povrat poreza na dohodak.

Međutim, ako i postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali je njime određeno da pravo oporezivanja ima zemlja u kojoj je dohodak ostvaren, tada isplatitelj mora obračunati porez na dohodak.

Ako Hrvatska ne primjenjuje ugovor o dvostrukom oporezivanju sa zemljom u kojoj osoba ima prebivalište ili uobičajeno boravište, tada isplatitelj mora oporezivati drugi dohodak.

Prirez porezu na dohodak ne obračunava se na naknade od drugog dohotka jer su obveznici plaćanja prireza osobe s prebivalištem u gradovima koji su uveli obvezu plaćanja prireza.

Ako isplatitelj isplati osobi – nerezidentu naknadu po ugovoru o djelu, tada mora obračunati i pripadajuće doprinose, osim ako RH sa zemljom koje je osoba rezident primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju.

Sve isplate nerezidentima moraju se doznačiti na žiro račun.

Izvor: http://www.programstep.info/%C4%8Cesta-pitanja/RA%C4%8CUNOVODSTVO-%E2%80%93-POREZNI-PROPISI/Udruga-je-angazirala-stranog-predavaca-za-predavanje-na-seminaru.-Na-koji-nacin-mu-isplatiti-autorsku-naknadu-za-obavljeno-predavanje.html

udruga_je_angazirala_stranog_predavaca_za_predavanje_na_seminaru.na_koji_nacin_mu_isplatiti_autorsku_naknadu_za_obavljeno_predavanje.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)