User Tools

Site Tools


u_kolovozu_dospijevaju_predujmovi_za_turisticku_clanarinu_i_hgk

U kolovozu dospijevaju predujmovi za turističku članarinu i HGK

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Do kraja kolovoza dospijeva plaćanje predujmova turističke članarine i članarine HGK za travanj 2020. godine, koji su bili odgođeni zbog pandemije koronavirusa (ako su porezni obveznici imali odobrenu odgodu plaćanja istih), kao i njihovi predujmovi po novom obračunu za kolovoz.

Na naplatu do 31. kolovoza, također, dospijeva plaćanje odgođenih poreza i doprinosa za plaću za travanj (ako porezni obveznik nije ostvario otpis poreza i doprinosa ili obročnu otplatu).

Predaja izvještaja za javnu objavu do kraja kolovoza

Pravne osobe, podsjećamo, imaju obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja, s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (za obveznike revizije), odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o raspodjeli dobiti/ pokriću gubitka do 31.8.2020. godine.

izvor:

http://www.uhyincroatia.com/wp-content/uploads/2020/08/UHY-Novosti-2020-08.pdf

u_kolovozu_dospijevaju_predujmovi_za_turisticku_clanarinu_i_hgk.txt · Last modified: 2020/08/07 04:12 by gasparovic