User Tools

Site Tools


troskovi_reprezentacije_i_osobnih_automobila_od_1._ozujka_2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Troškovi reprezentacije i osobnih automobila od 1. ožujka 2012.

auti.jpg

Petak, 16.03.2012.

Izmjene Zakona o porezu na dobit i Zakona o PDV-u koje su stupine na snagu 1. ožujka 2012. dovele su dio poslovne javnosti u zabludu vezano uz tumačenje priznavanja troškova korištenja osobnih automobila i reprezentacije te stoga još jedanput podsjećamo koje su posljedice izmjena navedenih zakona, odnosno što se nije izmijenilo.

Obveznici PDV-a koji prime račun s datumom isporuke poslije 1. ožujka za osobni automobil ili obavljenu im uslugu vezanu uz korištenje osobnih automobila za osobni prijevoz koji se nalaze u njihovoj dugotrajnoj imovini, ne mogu po istima odbiti PDV kao pretporez. Ako se radi o nabavi osobnih automobila koji će se koristiti za osobni prijevoz, nepriznati PDV uključuje se u trošak nabave jer se sukladno računovodstvenim standardima radi o nepovratnom porezu.

Kod računa za korištenje osobnih automobila koji su nabavljeni za osobni prijevoz, nepriznata svota PDV-a postaje dio ukupnog troška koji se dijeli u odnosu 70 : 30% te možemo reći da je 70% PDV-a iz ulaznog računa priznati trošak, a 30% PDV-a nepriznati trošak sa motrišta propisa o porezu na dobitak.

Slično je postupanje i kod računa za reprezentaciju. Od 1. ožujka 2012. po računima za korištene usluge reprezentacije, nije dopušten odbitak pretporeza.

Nepriznata svota PDV-a postaje dio troška koji se dijeli u odnosu 30 : 70% pri čemu je 30% priznati trošak, a 70% nepriznati trošak. Ako se za potrebe reprezentacije koriste vlastiti proizvodi, roba ili usluge, na cijelu cijenu proizvodnje ili trošak nabave potrebno je zaračunati 25% PDV-a. I od tako nastalog troška (bruto s PDV-om) 30% bit će porezno priznati trošak a 70% nepriznati trošak reprezentacije.

Dakle, u računovodstvenom postupanju u vezi s ovom imovinom i troškovima treba razlikovati dvije situacije:

I. razina je postupanje s PDV-om pri čemu se isti ne može odbiti – priznati sukladno propisima o PDV-u;

II. razina je naknadno troškovno postupanje kod izrade godišnje prijave poreza na dobitak (obrazac PD) kad se u navedenom razmjeru troškovi priznaju sukladno propisima o porezu na dobit.

Detaljnije o načinu priznavanja troškova uporabe osobnih automobila za osobni prijevoz i troškova reprezentacije, pročitajte u časopisu RRiF br. 4/12. koji uskoro izlazi.

Izvor: http://www.rrif.hr/Troskovi_reprezentacije_i_osobnih_automobila_od_1_-790-vijest.html

troskovi_reprezentacije_i_osobnih_automobila_od_1._ozujka_2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)