User Tools

Site Tools


transakcije_s_povezanim_drustvima_u_financijskim_izvjestajima

Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Naime, prema propisanoj strukturi i sadržaju GFI-a za 2016., u okviru bilance (financijska imovina, potraživanja i obveze) i RDG-a (poslovni prihodi, financijski prihodi i financijski rashodi) poduzetnici su na zasebnim pozicijama dužni objavljivati transakcije koje se odvijaju unutar grupe poduzetnika, ali i one koje se odvijaju s društvima povezanim sudjelujućim interesom. Stoga, još jednom želimo podsjetiti koje transakcije se iskazuju u okviru ovih posebno propisanih pozicija bilance i RDG-a.

Transakcije s poduzetnicima unutar grupe Kako bi poduzetnici na ispravan način popunjavali pozicije bilance i RDG-a na kojima se izvještavaju transakcije unutar grupe, potrebno je prvo definirati što se smatra grupom. Prema odredbama Zakona o računovodstvu, grupu čine MATIČNO DRUŠTVO i sva njegova ovisna društva. Matičnim društvom smatra se poduzetnik koji kontrolira jedno ili više ovisnih društava, dok se ovisnim društvom odnosno društvom kćeri smatra poduzetnik kojeg kontrolira matično društvo i bilo koje društvo koje kontrolira krajnje matično društvo. Sve transakcije unutar grupe, neovisno kojim „smjerom“ se odvijaju (matica - ovisno društvo; ovisno društvo - matica; ovisno društvo A - ovisno društvo B) izvještavaju se na pozicijama „… unutar grupe“. Društva koja se smatraju matičnim društvima u odnosu na svoja ovisna društva definirana su čl. 23. Zakona o računovodstvu, ali i odnosnim zahtjevima HSFI-a 2 i MSFI-a 10.

Stoga, transakcije između poduzetnika nad kojima vlasništvo (kontrolu) ima pravna ili fizička osoba koja nije trgovačko društvo (npr. vlasnik društva je grad ili fizička osoba), ne smatraju se transakcijama unutar grupe te se kao takve objavljuju u okviru ostalih propisanih pozicija bilance i RDG-a.

Transakcije s društvima povezanim sudjelujućim interesom Društvo povezano sudjelujućim udjelom ili interesom definirano je odredbama Zakona o računovodstvu kao društvo u kojem drugo društvo ima sudjelujući udjel ili interes i nad čijom operativnom i financijskom politikom to drugo društvo vrši značajan utjecaj. Smatra se da neko društvo izvršava značajan utjecaj nad drugim društvom ako ima 20% ili više glasačkih prava dioničara ili članova u tom drugom društvu. Na isti način su društva povezana sudjelujućim interesom definirana zahtjevima HSFI-a 2, dok ih MRS 28 definira kao pridružene poduzetnike.

Uzimajući u obzir odredbe Zakona o računovodstvu, kao i zahtjeve HSFI-a 2 i MSFI-a 10 koji definiraju odnos matice i ovisnog društva, možemo zaključiti da neko društvo izvršava značajan utjecaj nad drugim društvom (odnosno da se radi o društvima povezanim sudjelujućim interesom) ako ima 20% - 50% glasačkih prava dioničara ili članova u tom drugom društvu.

Stoga, sve transakcije između društava povezanim sudjelujućim interesom, neovisno kojim „smjerom“ se odvijaju (društvo koje vrši značajan utjecaj - društvo nad kojim se vrši značajan utjecaj, i obrnuto) izvještavaju se na pozicijama „… s društvima povezanim sudjelujućim interesom“.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/financije/transakcije-s-povezanim-drustvima-u-financijskim-izvjestajima/

transakcije_s_povezanim_drustvima_u_financijskim_izvjestajima.txt · Last modified: 2017/05/31 01:29 by gasparovic