User Tools

Site Tools


trajanje_godisnjeg_odmora_s_obzirom_na_strucnu_spremu

Trajanje godišnjeg odmora s obzirom na stručnu spremu

Svi radnici imaju pravo na najmanje trajanje godišnjeg odmora od četiri tjedna.

Pitanje:

Zanima me koliko dana godišnjeg odmora ima osoba s visokom stručnom spremom (sa i bez djeteta) ako tvrtka u kojoj je zaposlena nema svoj Pravilnik o radu?
Ostaje li to 20 dana ili se na osnovu visoke stručne spreme i djeteta dobivaju dodatni dani?

Odgovor:

Ako poslodavac nije donio pravilnik o radu, te ako poslodavac nije potpisnik kolektivnog ugovora, tj. ako se na njega ne primjenjuje proširena primjena nekog od kolektivnih ugovora te ako trajanja godišnjeg odmora nije posebno uređeno ugovorom o radu sklopljenom između radnika i poslodavca, tada se na trajanje godišnjeg odmora primjenjuju odredbe Zakona o radu.
Člankom 77. Zakona o radu određeno je da radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna,
a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana.
Također, osoba s invaliditetom ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Dakle, sukladno odredbama Zakona o radu, svi radnici imaju pravo na najmanje trajanje godišnjeg odmora od četiri tjedna (uz gore navedene iznimke), bez obzira na godine života, radni staž, stupanj obrazovanja, broj djece i slično.


Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/75367/Trajanje-godisnjeg-odmora-s-obzirom-na-strucnu-spremu/11/
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

trajanje_godisnjeg_odmora_s_obzirom_na_strucnu_spremu.txt · Last modified: 2015/11/11 01:50 by gasparovic