User Tools

Site Tools


trajanje_godisnjeg_odmora_radnika_koji_radi_u_nepunom_radnom_vremenu

TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pitanje:

Ima li radnik koji je zaposlen na određeno vrijeme, s radnim vremenom od 5 sati dnevno, pravo na puni godišnji odmor (u slučaju naše tvrtke puni godišnji odmor bi bio 24 dana)? Ugovor o radu na određeno vrijeme traje od 03.07.2017. – 30.06.2018. Zaposlenik nije imao prethodnog radnog staža i stječe pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora nakon 6 mjeseci rada. Da li mu uz taj razmjeran dio za 2017. godinu dodajemo i svih 24 dana za 2018. godinu?

Odgovor:

Radnik koji radi 5 sati dnevno ima pravo na puni godišnji odmor kao i drugi radnici. Pravo na godišnji odmor određuje se uvijek za kalendarsku godinu. U tom smislu budući je radnik u 2017. počeo raditi 3. 7. za tu 2017. godinu ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora od 6/12. (u 2017. godini nije radio 6 mjeseci da bi stekao pravo na puni godišnji odmor). U 2018. godini ima pravo također na 6/12 godišnjeg odmora, sukladno članku 78. st. 2. Zakona o radu, prema kojoj ako radniku prestaje radni odnos za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Kao što je rečeno činjenica da radnik radi 5 sati dnevno niti na koji način ne utječe na trajanje godišnjeg odmora.

trajanje_godisnjeg_odmora_radnika_koji_radi_u_nepunom_radnom_vremenu.txt · Last modified: 2018/09/27 06:42 by gasparovic