User Tools

Site Tools


tko_su_obveznici_fiskalizacije_u_2017

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Nova cesta 1, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Tko su obveznici fiskalizacije u 2017?

Izmjenama i dopunama Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 115/16.) ukinut je status malog obveznika fiskalizacije. Stoga su obveznici fiskalizacije u 2017. godini sljedeći:

fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (obveznici vođenja poslovnih knjiga i „paušalisti“) i pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema Zakonu o porezu na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Prema tome, novost je da su obveznici fiskalizacije (izdavanja fiskaliziranih računa) i samostalne djelatnosti, obveznici poreza na dohodak, kojima se ostvareni dohodak paušalno oporezuje.

Ali, iznajmljivači soba i postelja putnicima i turistima te organizatori kampova kojima se tako ostvareni dohodak paušalno oporezuje, nisu obveznici fiskalizacije jer ne obavljaju samostalnu djelatnost u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak već ostvaruju dohodak od imovine.

Također, pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit, a obavlja djelatnosti za koje nije obvezna izdati račun ili obavlja djelatnosti koje su navedene u čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. i 115/16.) kao što je npr. prodaja roba ili usluga putem prodajnih automata, nije obveznik fiskalizacije.

Izvor: http://rrif.hr/Tko_su_obveznici_fiskalizacije_u_2017-1379-vijest.html

tko_su_obveznici_fiskalizacije_u_2017.txt · Last modified: 2017/03/09 03:57 by gasparovic