User Tools

Site Tools


tko_je_obavezan_imati_sanitarnu_iskaznicu

Tko je obavezan imati sanitarnu iskaznicu?

Sanitarna iskaznica je isprava u koju se upisuju podatci o zdravstvenim pregledima osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, propisanim čl. 26. i 28. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ova se obaveza odnosi na uposlene koji na radnim mjestima dolaze u neposredan kontakt s hranom, pitkom vodom i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s istima.

Poslodavac je dužan snositi troškove preglada prema čl. 35. Zakona. Pregled se obavlja prije početka rada i tijekom rada svakih 6 mjeseci na kliconoštvo, a ostli su pregledi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom.

Osobe koje na radnim mjestima dolaze u kontakt s hrnaom i pritkom vodom ne mogu raditi ako boluju od zaraznih ili parazitarnih bolesti koje se mogu prenijeti hranom ili vodom, boluju od gnojnih bolesti kože.

Novčana kazna predviđena je čl. 76. t. 4. Zakona u svoti od 30.000,00 kn do 80.000,00 kn za pravnu osobu ako primi u radni odonos osobu bez prethodno obavljenog zdravstvenog pregleda .

Izvor: Časopis RRIF 4/11, str. 140.

tko_je_obavezan_imati_sanitarnu_iskaznicu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)