User Tools

Site Tools


taksi-prijevoz_u_inozemstvu_ne_priznaje_se_uvijek

Taksi-prijevoz u inozemstvu ne priznaje se uvijek

Zaposlenik je upućen na službeni put u Madrid. Putovao je zrakoplovom i u Madridu je koristio taksi za prijevoz. Trebamo li mu nadoknaditi trošak taksiija ili je taj trošak obuhvaćen dnevnicom?

Za troškove nastale na službenom putu treba imati vjerodostojne isprave. Poslodavac može troškove koji nastanu na službenom putu kao što su troškovi smještaja, troškovi prijevoza i dr. podmiriti na način da ih plati izravno pružatelju usluge ili ih može podmiriti sam zaposlenik gotovinom ili karticom te poslije tražiti nadoknadu za iste troškove od poslodavca.

Poslodavci mogu zaposleniku neoporezivo u visini stvarnih izdataka među ostalim nadoknaditi troškove noćenja, cestarina, parkiranja te isto tako i npr. trošak prema računu iz restorana ukoliko se radi o ugošćenju poslovnog partnera.

Zaposleniku je dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo nadoknada za pokriće izdataka hrane, pića i osobnog prijevoza u mjestu odredištu putovanja što znači da bi zaposlenik iz dnevnice trebao pokriti trošak gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza u mjestu u koje je upućen na službeno putovanje.

Troškove taksi prijevoza je moguće priznati u slučaju da je zračna luka dislocirana od mjesta odredišta putovanja te ukoliko je taksi korišten iznimno za prijevoz opreme, dokumentacije ili sl. Zaposleniku možete nadoknaditi trošak taksi prijevoza ako je isti korišten za prijevoz od zračne luke do hotela ili mjesta sastanka te ako je taksi korišten za prijevoz opreme ili značajne količine dokumentacije. Međutim, ukoliko je taksi korišten za prijevoz na drugim relacijama unutar mjesta službenog puta zaposlenik isti treba podmiriti iz dnevnice.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-taksiprijevoz-u-inozemstvu-ne-priznaje-se-uvijek-148540.aspx

taksi-prijevoz_u_inozemstvu_ne_priznaje_se_uvijek.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)