User Tools

Site Tools


strucno_osposobljavanje_za_rad_bez_zasnivanja_radnog_odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Visina subvencije

Poslodavcu:

 • ­uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) (556,01 kn za 2015. godinu) što za 12 mjeseci iznosi 6.672,12 kn, za 24 mjeseca 13.344,24 kn te za 36 mjeseci 20.016,36 kn,
 • ­uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) (430,90 kn za 2015. godinu) što za 12 mjeseci iznosi 5.170

Polazniku:

 • novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn,
 • ­trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna (u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogućnosti dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, za pokrivanje troškova prijevoza mjesečno se isplaćuje iznos od 200,00 kn fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troška javnog prijevoza).

NAPOMENA: Iznos putnog troška utvrđuje se jednom, po predaji zahtjeva za stručno osposobljavanje te nisu moguće naknadne izmjene istog.

Obveze poslodavca

 • osigurati uvjete za neometano provođenje programa stručnog osposobljavanja za rad uz mentorstvo,
 • izvršiti prijavu na obvezna osiguranja, zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i redovito svaki mjesec uplaćivati doprinose prema članku 43. Zakona o doprinosima,
 • Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zadnjeg radnog dana u mjesecu dostaviti Izvješće o prisutnosti kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć i trošak prijevoza te svaka tri mjeseca dostaviti izvode sa žiro računa iz kojih je vidljiva uplata obveznih doprinosa za sve radnike i osobe na stručnom osposobljavanju te JOPPD obrazac ovjeren od Porezne uprave,
 • snositi trošak stručnog ispita i mentora.

Obveze polaznika

 • uredno odrađivati program stručnog osposobljavanja za rad prema rasporedu radnog vremena i obvezama iz Programa,
 • dostaviti planirani datum polaganja stručnog ispita i potvrdu o položenom ispitu, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka programa stručnog osposobljavanja (odnosi se na obveznike polaganja stručnog ispita po završetku programa),
 • u slučaju kršenja ugovornih obveza od strane poslodavca, pismeno ga upozoriti i zatražiti očitovanje te upozoriti Hrvatski zavod za zapošljavanje uz predočenje dokaza da je na isto upozoren poslodavac.


Napomene

 • Osoba koja odbije sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad ne prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih, niti joj se obustavljaju odnosno ne prestaju joj prava za vrijeme nezaposlenosti.
 • Za osobe koje imaju ostvaren staž mirovinskog osiguranja Zavod refundira doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu prvih 12 mjeseci trajanja stručnog osposobljavanja dok u preostalom ugovornom razdoblju do 24, odnosno 36 mjeseci obvezu plaćanja tih doprinosa preuzima poslodavac.
 • Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju ne mogu se ponovno uključivati u istu.
 • Osobe koje imaju više od godinu dana staža u na poslovima iste/srodne djelatnosti, ali iste razine obrazovanja, ne mogu se nakon programa dodatnog/dopunskog obrazovanja uključivati u stručno osposobljavanje za rad jer se smatra da su osposobljene za samostalan rad.
 • osobe se uključuju u stručno osposobljavanje za rad samo u višoj stečenoj razini obrazovanja, osim kada se radi o osobama do 29 godina starosti koje same biraju u kojem zvanju će se stručno osposobljavati ukoliko će takvo stručno osposobljavanje povećati njihove šanse za zapošljavanjeIzvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje


Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

strucno_osposobljavanje_za_rad_bez_zasnivanja_radnog_odnosa.txt · Last modified: 2015/11/19 07:40 by gasparovic