User Tools

Site Tools


strucna_sprema_nije_osnova_za_izracun_minimalne_place_02.05.2013

Stručna sprema nije osnova za izračun minimalne plaće

Izračun minimalnog iznosa plaće propisan je Zakonom o minimalnoj plaći te isti ne predviđa stručnu spremu radnika kao osnovu za različit izračun minimalne plaće (dakle svi radnici moraju primati barem minimalnu plaću bez obzira na stručnu spremu. Pitanje:

Po zanimanju sam bacc.ing.aedif. (sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva) i zanima me kolika je plaća za višu stručnu spremu ako sam prijavljen na minimalac?

Odgovor:

Sukladno odredbama članka 82. Zakona o radu, poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu, a ako osnove i mjerila nisu uređena niti kolektivnim ugovorom niti pravilnikom o radu, a ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ona mogla odrediti, poslodavac je tada dužan isplatiti radniku primjerenu plaću. Pod primjerenom plaćom smatra se plaća koja se redovito isplaćuje za jednaki rad, a ako takvu plaću nije moguće utvrditi, onda plaća koju odredi sud prema okolnostima slučaja.

Dakle, moguće je da je Vaša plaća određena ugovorom o radu, ili se u ugovoru o radu poziva na osnove i mjerila za isplatu plaće radnicima s višom stručnom spremom u kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu.

Izračun minimalnog iznosa plaće propisan je Zakonom o minimalnoj plaći te isti ne predviđa stručnu spremu radnika kao osnovu za različit izračun minimalne plaće (dakle svi radnici moraju primati barem minimalnu plaću bez obzira na stručnu spremu (eventualno korigiranu odredbama pojedinog kolektivnog ugovora).

Stoga provjerite da li možda postoji kolektivni ugovor koji obvezuje Vašeg poslodavca ili postoji pravilnik o radu poslodavca koji eventualno određuje višu plaću od minimalne za radnike s višom stručnom spremom. Ako plaća viša od minimalne nije određena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, te ako viši iznos plaće od minimalne nije određen Vašim ugovorom o radu, tada Vam je poslodavac ovlašten isplatiti plaću određenu ugovorom o radu, koja može biti i minimalna.

Izvor:http://www.moj-posao.net/Savjet/72719/Strucna-sprema-nije-osnova-za-izracun-minimalne-place/14/

strucna_sprema_nije_osnova_za_izracun_minimalne_place_02.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)