User Tools

Site Tools


stopa_pdv-a_na_tvornicki_restoran_19.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Stopa PDV-a na tvornički restoran

pdv_baloni_291.jpg

Pitanje:

Mi u sklopu našega poslovanja imamo tvornički restoran koji pruža našim zaposlenicima uslugu pripremanja hrane (topli obrok) i usluživanje bezalkoholnih pića. Da li i naš restoran spada u ugostiteljske objekte koji će od 01.01.2012. plaćati porez na dodanu vrijednost po stopi od 10%?

Odgovor:

Porez na dodanu vrijednost plaća se, od 01.01.2013. godine, po stopi od 10% na sve usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u skladu s posebnim propisima.

Pod posebnim propisom smatra se Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim su uređeni načini i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prema tome zakonu, ugostiteljska djelatnost je pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

Člankom 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da se odredbe tog Zakona ne primjenjuju se na pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje pravne i fizičke osobe organiziraju za potrebe svojih djelatnika i svojih članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.

Iz navedenog slijedi zaključak da pružanje usluge pripremanja hrane (topli obrok) i usluživanje bezalkoholnih pića zaposlenicima u okviru tvorničkog rastorana ne predstavlja ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektiu prema posebnim propisima (Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti te Pravilnici o razvrstavanju i minimalnim uvijetima ugostiteljskih objekata) pa se na te usluge ne može primjeniti povlaštena stopa poreza na dodanu vrijednost od 10%.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/novo-pitanje-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpFq3m9mAiibc/?justlogged=1

stopa_pdv-a_na_tvornicki_restoran_19.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)