User Tools

Site Tools


sto_su_to_neprofitne_organizacije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Što su to neprofitne organizacije?

nonprof555.jpg

Neprofitne organizacije su udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.

Važno je da su ti subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija.

Neprofitna organizacija smije obavljati djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni statutom neprofitne organizacije, kao i one djelatnosti kojima se stječe prihod, ali ne radi stjecanja dobiti za svoje članove, ili druge fizičke ili pravne osobe.

S druge strane, neprofitnost ne znači da se neprofitna organizacija mora suzdržavati od obavljanja djelatnosti koje donose prihod. Međutim, svaki prihod koji neprofitna organizacija ostvari mora se utrošiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom.

Ukoliko postupa na izloženi način, neprofitna organizacija može obavljati dohodovnu djelatnost i ostvariti neograničeno visoki prihod. Pritom, treba napomenuti da načelo zabrane stjecanja dobiti za članove i treće osobe neprofitnu organizaciju ne sprečava da podmiri troškove ili na odgovarajući način nagradi članove i druge osobe koje za nju obavljaju određene poslove koji pridonose ostvarivanju cilja neprofitne organizacije.

Institucionalni okvir za vođenje računovodstva neprofitnih organizacija je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08), Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 7/09) i Računski plan za neprofitne organizacije.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacije-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/

sto_su_to_neprofitne_organizacije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)