User Tools

Site Tools


sto_nam_donosi_novi_pravilnik_o_pdv-u_kod_pretporeza_na_nabavku_automobila

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Što nam donosi novi Pravilnik o PDV-u kod pretporeza na nabavku automobila

Opće odredbe o odbitku pretporeza na nabavku automobila

Pravilnik, člankom 133. stavkom 13., navodi da poreznom obvezniku nije dopušten odbitak pretporeza obračunan za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima kao što su gorivo, ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.

Izuzetci koji su već predviđeni Zakonom

Sam Zakon o PDV-u je predvidio određene izuzetke za ograničenje odbitka pretporeza, kada govorimo o nabavci osobnih automobila. Tako sam Zakon, kao i novi Pravilnik, navode da se ograničenje odbitka pretporeza ne primjenjuje kada se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za:

  • obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoz umrlih, iznajmljivanje ili daljnju prodaju.

Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti.

Iz navedenog zaključujemo da će biti teško izbjeći poreznom zakonodavstvu i odbiti pretporez za Renault Clio s kojim tu i tamo prevezete dva paketa proizvoda.

Nova pojašnjenja koja donosi Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik u izmijenjenoj odredbi članka 133., stavka 13. navodi da se osobnim vozilima za koje nije dopušten odbitak pretporeza smatraju motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi“, „trkači automobil“, te „pick up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704.

Ako pogledamo navedene carinske tarife, iste se sastoje od sljedećeg:

8702 Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača 8703 Osobni automobili i druga motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila tipa “karavan”, “kombi” i trkaće automobile: 8704 Motorna vozila za prijevoz robe:

Zaključak

Ako pogledamo navedene carinske tarife, zaključujemo sljedeće:

- ako nabavljate osobni automobil za prijevoz osoba (tarifa 8703), nemate pravo na odbitak pretporeza;

- navedeno ne vrijedi ako se osobni automobil koristi za obavljanje registrirane djelatnosti posebno navedene Zakonom i Pravilnikom o PDV-u (taxi, prijevoz umrlih) ili ako nije posebno označen;

- ako nabavite motorno vozilo za prijevoz roba (tarifna oznaka 8704), imate pravo na odbitak pretporeza;

- ako nabavite motorno vozilo za prijevoz deset ili više osoba (tarifna oznaka 8702), uključujući vozača, imate pravo na odbitak pretporeza

Također, s obzirom da se često postavlja pitanje što sa pick-up vozilima, potrebno je još jednom naglasiti da je odbitak pretporeza po istima dopušten jedino ako ista potpadaju u tarifnu oznaku 8704 ili se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti kako smo naveli iznad.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/sto-nam-donosi-novi-pravilnik-o-pdv-u-kod-pretporeza-na-nabavku-automobila/

sto_nam_donosi_novi_pravilnik_o_pdv-u_kod_pretporeza_na_nabavku_automobila.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)