sto_je_potrebno_napisati_na_racunu_za_reprezentaciju_te_mogu_li_ti_podaci_biti_navedeni_na_papiru_za_koji_je_racun_zakacen_je_li_dovoljno_navesti_naziv_tvrtke_iz_koje_su_osobe_koje_su_cascene_ili_ih_je_potrebno_poimence_navoditi_05.04.2013

Što je potrebno napisati na računu za reprezentaciju, te mogu li ti podaci biti navedeni na papiru za koji je račun zakačen? Je li dovoljno navesti naziv tvrtke iz koje su osobe koje su čašćene ili ih je potrebno poimence navoditi?

Odgovor:

Prema odredbama članka 106. stavak 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 do 146/12) propisano je da je porezni obveznik obvezan za isporuke obavljenim uz naknadu iz članka 3. stavak 5. i članka 4. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95 do 136/12) te članka 8. Pravilnika o PDV-u ispostaviti račun s podacima iz članka 15. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prema tome, po računima za troškove reprezentacije potrebno je ispostaviti Zakonom propisani račun na kojem je potrebno navesti samo naziv tvrtke čiji su predstavnici ugošćeni.

izvor: http://www.racunovodja.hr/troskovi-reprezentacije-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpHr7dL9GVyYd/?justlogged=1

sto_je_potrebno_napisati_na_racunu_za_reprezentaciju_te_mogu_li_ti_podaci_biti_navedeni_na_papiru_za_koji_je_racun_zakacen_je_li_dovoljno_navesti_naziv_tvrtke_iz_koje_su_osobe_koje_su_cascene_ili_ih_je_potrebno_poimence_navoditi_05.04.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)