User Tools

Site Tools


sto_je_intrastat

Što je INTRASTAT?

Intrastat je sustav za prikupljanje podataka statistike robne razmjene između zemalja članica EU. Podaci se prikupljaju mjesečno putem statističkog obrasca Intrastat neposredno od poslovnih subjekata (izvještajnih jedinica).

  • Intrastat obrazac dostavlja se jednom mjesečno
  • Intrastat obrazac popunjavaju samo oni poslovni subjekti koji prelaze vrijednost praga uključivanja

Što obuhvaća INTRASTAT?

Intrastat istraživanje obuhvaća svu otpremu robe iz Republike Hrvatske u druge zemlje članice EU te sav primitak robe iz drugih zemalja članica u Republiku Hrvatsku.

Tko su obveznici INTRASTAT izvještavanja?

Intrastat obrazac moraju podnositi svi obveznici PDV-a koji trguju sa zemljama članicama EU i prijeđu vrijednost praga uključivanja određenog za izvještajnu godinu.

Koji je prag uključivanja u obvezu INTRASTAT izvještavanja?

Prag uključivanja vrijednost je temeljem koje se određuju poslovni subjekti koji imaju obvezu izvještavanja za Intrastat. Određuje se svake godine, posebno za primitke, a posebno za otpreme.

Vrijednost praga uključivanja za 2016. iznosi 1.800.000,00 kn za primitke, a za otpreme 900.000,00 kn.

Što nam je potrebno za izvještavanje?

  • šifra i opis robe
  • vrsta posla
  • uvjeti isporuke (paritet) i vrsta prometa
  • zemlje podrijetla (primitak) ili namjene (otpreme)
  • neto masa (kg)
  • Količina u jedinici mjere (ukoliko šifra robe zahtijeva)
  • vrijednost robe


Izvor: http://estat.hr/

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

sto_je_intrastat.txt · Last modified: 2016/09/28 01:12 by gasparovic