User Tools

Site Tools


sto_je_domaca_radinost

Table of Contents

Pitanje

Željela bih registrirati proizvodnju i prodaju suvenira od školjki. Interesira me da li je to moguće kao slobodan obrt (građevinske sam struke, SSS) i da li je moguća registracija kao kućna radinost ako sam nezaposlena.

Odgovor

Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD) za proizvodnju i prodaju suvenira spada pod razred 36 (npr 36220 PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PROIZVODA, ili 36630 OSTALA RAZNOVRSNA PROIZVODNJA). Ta djelatnost ne spara pod vezane ni povlaštene obrte, te je stoga slobodan obrt, te nije potrebna posebna stručna sprema ni povlastica za obavljanje djelatnosti.

Navedenu djelatnost je moguće obavljati i kao domaću radinost, što je uređeno Zakonom o obrtu, čl 1.b, 1.c, i 9.3-5.

Domaća radinost je definirana člankom 1.c:

(1) Pod domaćom radinošću prema ovom Zakonu razumijeva se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom.

(2) U domaćoj radinosti mogu se izrađivati pojedini proizvodi iz djelatnosti slobodnih obrta sadržanih na listi proizvoda koju donosi ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.

(3) U prijavi nadležnom uredu državne uprave, odnosno uredu Grada Zagreba, fizička osoba mora navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti.

(4) Prestanak obavljanja domaće radinosti fizička osoba prijavljuje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, koji o tome donosi rješenje.

Za obavljanje kućne radinosti je potrebno dobiti odobrenje od nadležnog županijskog ureda (obrtni registar). Nadalje, bruto primici ne smiju prelaziti 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća (tj. 69.750 kn godišnje u 2009); u suprotnom u idućoj godini treba registrirati obrt.

Dodatno

Za više informacija pogledajte slijedeće stranice:


Slobodno mi pišite ako imate dodatnih pitanja. Hvala.

dr.sc. Goran Gašparović 2009/06/15 00:45

sto_je_domaca_radinost.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)