User Tools

Site Tools


stalni_sezonci

STALNI SEZONCI

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Poslodavci u turizmu, ugostiteljstvu, građevini ili poljoprivredi i drugo, imaju mogućnost s radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih sezonskih poslova.

Što je važno znati?

• Ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa se za svaku sezonu posebno.

• Nakon isteka sezone radniku će prestati radni odnos, a poslodavac ima obvezu osigurati radnika na produljeno mirovinsko osiguranje i plaćati mu doprinose sve do početka rada u sljedećoj sezoni.

• Ukoliko radnik neopravdano odbije ponudu za sklapanje ugovora o radu, poslodavac ima pravo od radnika tražiti povrat sredstava za uplaćene doprinose.

• Poslodavac i radnik mogu iskoristiti mjeru aktivne politike zapošljvanja koju provodi HZZ (uvjet min. 6 mjeseci zaposlenje kod istog poslodavca).

• Poslodavac može imati stalnih sezonaca onoliko koliko ima zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme.

• HZZ poslodavcu odobrava i sufinancira troškove produljenoga mirovinskog osiguranja, i to 100% troška produljenog osiguranja za prva 3 mjeseca korištenja mjere, a u narednom razdoblju (koje može trajati najdulje 3 mjeseca), 50% produljenog osiguranja.

• skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak je propisano da se trošak smještaja i prehrane radnika, ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.

Neoporezivi primitak se prikazuje u JOPPD obrascu pod oznakom 62 - Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika, najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak iz prethodnog mjeseca.

izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/Novosti%2005-2019.pdf

stalni_sezonci.txt · Last modified: 2019/05/22 23:39 by gasparovic