User Tools

Site Tools


smanjite_poreznu_osnovicu_darivanjem_do_dva_posto_ukupnog_prihoda

Smanjite poreznu osnovicu darivanjem do dva posto ukupnog prihoda

Glavna je preokupacija svakog poduzetnika kako platiti manje poreza na dobit. Jedna je mogućnost darivanje novca ili dobara kulturnim, zdravstvenim, znanstvenim, odgojno-obrazovnim, humanitarnim, sportskim, vjerskim ili ekološkim udrugama. To je korisna opcija koja poduzetnicima stoji na raspolaganju, a služi za smanjenje porezne osnovice troškovima darivanja, koji su porezno priznati trošak.

Trošak poduzetniku znači odbijanje od ukupne sume poreza koju mora platiti. Možete darovati novac, robu ili otpisati postojeća potraživanja do ukupno dva posto ukupne dobiti. Naravno, možete donirati i više od tog iznosa, ali samo dva posto ulazi u odbitak od poreza.

Kome darovati?

Darovati se može kulturnim, zdravstvenim, znanstvenim, odgojno-obrazovnim, humanitarnim, sportskim, vjerskim ili ekološkim udrugama. Također, novac se može donirati i tijelima državne, lokalne i regionalne samouprave.

Treba imati na umu da porezni obveznici koji nemaju podatak o prihodu prethodne godine (prva godina poslovanja ili gubitak u tekućoj godini) ne mogu imati porezno priznate donacije.

Donacije inozemnim primateljima nisu porezno priznati rashod sponzorstva pod kojima se podrazumijeva davanje koje zauzvrat ima promidžbu tvrtke, proizvoda ili znaka sponzora ili darovatelja jer je u tom slučaju u pravilu riječ o troškovima promidžbe.

Iznimno, svota može biti i veća od dva posto prihoda prethodne godine ako je darovana prema odlukama mjerodavnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. To znači da će za priznavanje darivanja u svoti većoj od dva posto prihoda prethodne godine trebati osigurati suglasnost mjerodavnog ministarstva ako nije riječ o akciji koju provodi ministarstvo.

U darivanje spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala i dr.) koji nisu pokriveni osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, odnosno plaćanje troškova koje snose fizičke osobe, pod uvjetom da je plaćeno na račun primatelja dara, zdravstvene ustanove, a ako je darovan lijek, ortopedsko ili drugo medicinsko pomagalo, onda uz vjerodostojnu ispravu.

Manji PDV

Za donaciju treba donijeti odluku o darivanju te osigurati ispravu koja dokazuje da je dar uručen daroprimatelju (kod darivanja u novcu, to je izvadak sa žiroračuna, dočim je pri darivanju u naravi to otpremnica, izdatnica ili slična isprava ovjerena potpisom odgovorne osobe daroprimatelja).

Plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara i usluga u tuzemstvu (osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića), kad se plaćaju novčanim donacijama danima humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, sportskim amaterskim klubovima te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno tome, PDV se plaća na sve isporuke dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju tuzemnim novčanim donacijama.

http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/darovanje-do-2-ukupnog-prihoda/

smanjite_poreznu_osnovicu_darivanjem_do_dva_posto_ukupnog_prihoda.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)