User Tools

Site Tools


sifrarnik_gradova_i_opcina

Šifrarnik gradova i općina

Grad/općina Županija Šifra općine Šifra županije
ANDRIJAŠEVCI Vukovarsko-srijemska županija 1 16
ANTUNOVAC Osječko-baranjska županija 2 14
BABINA GREDA Vukovarsko-srijemska županija 3 16
BAKAR Primorsko-goranska županija 4 8
BALE Istarska županija 5 18
BARBAN Istarska županija 6 18
BARILOVIĆI Karlovačka županija 7 4
BAŠKA Primorsko-goranska županija 8 8
BAŠKA VODA Splitsko-dalmatinska županija 9 17
BEBRINA Brodsko-posavska županija 10 12
BEDEKOVČINA Krapinsko-zagorska županija 11 2
BEDENICA Zagrebačka županija 550 1
BEDNJA Varaždinska županija 12 5
BELI MANASTIR Osječko-baranjska županija 13 14
BELICA Međimurska županija 15 20
BELIŠĆE Osječko-baranjska županija 16 14
BENKOVAC Zadarska županija 17 13
BEREK Bjelovarsko-bilogorska županija 18 7
BERETINEC Varaždinska županija 19 5
BIBINJE Zadarska županija 20 13
BILICE Šibensko-kninska županija 621 15
BILJE Osječko-baranjska županija 21 14
BIOGRAD NA MORU Zadarska županija 22 13
BISKUPIJA Šibensko-kninska županija 310 15
BISTRA Zagrebačka županija 547 1
BIZOVAC Osječko-baranjska županija 23 14
BJELOVAR Bjelovarsko-bilogorska županija 24 7
BLATO Dubrovačko-neretvanska županija 25 19
BOGDANOVCI Vukovarsko-srijemska županija 26 16
BOL Splitsko-dalmatinska županija 27 17
BOROVO Vukovarsko-srijemska županija 29 16
BOSILJEVO Karlovačka županija 30 4
BOŠNJACI Vukovarsko-srijemska županija 32 16
BRCKOVLJANI Zagrebačka županija 33 1
BRDOVEC Zagrebačka županija 34 1
BRELA Splitsko-dalmatinska županija 77 17
BRESTOVAC Požeško-slavonska županija 35 11
BREZNICA Varaždinska županija 36 5
BREZNIČKI HUM Varaždinska županija 151 5
BRINJE Ličko-senjska županija 37 9
BROD MORAVICE Primorsko-goranska županija 38 8
BRODSKI STUPNIK Brodsko-posavska županija 39 12
BRTONIGLA Istarska županija 40 18
BUDINŠČINA Krapinsko-zagorska županija 41 2
BUJE Istarska županija 42 18
BUKOVLJE Brodsko-posavska županija 567 12
BUZET Istarska županija 43 18
CERNA Vukovarsko-srijemska županija 44 16
CERNIK Brodsko-posavska županija 46 12
CEROVLJE Istarska županija 47 18
CESTICA Varaždinska županija 48 5
CETINGRAD Karlovačka županija 49 4
CISTA PROVO Splitsko-dalmatinska županija 50 17
CIVLJANE Šibensko-kninska županija 51 15
CRES Primorsko-goranska županija 52 8
CRIKVENICA Primorsko-goranska županija 53 8
CRNAC Virovitičko-podravska županija 54 10
ČABAR Primorsko-goranska županija 55 8
ČAČINCI Virovitičko-podravska županija 56 10
ČAĐAVICA Virovitičko-podravska županija 57 10
ČAGLIN Požeško-slavonska županija 58 11
ČAKOVEC Međimurska županija 60 20
ČAVLE Primorsko-goranska županija 61 8
ČAZMA Bjelovarsko-bilogorska županija 63 7
ČEMINAC Osječko-baranjska županija 64 14
ČEPIN Osječko-baranjska županija 65 14
DARDA Osječko-baranjska županija 66 14
DARUVAR Bjelovarsko-bilogorska županija 67 7
DAVOR Brodsko-posavska županija 68 12
DEKANOVEC Međimurska županija 603 20
DELNICE Primorsko-goranska županija 69 8
DESINIĆ Krapinsko-zagorska županija 70 2
DEŽANOVAC Bjelovarsko-bilogorska županija 71 7
DICMO Splitsko-dalmatinska županija 72 17
DOBRINJ Primorsko-goranska županija 74 8
DOMAŠINEC Međimurska županija 75 20
DONJA DUBRAVA Međimurska županija 78 20
DONJA MOTIČINA Osječko-baranjska županija 576 14
DONJA STUBICA Krapinsko-zagorska županija 79 2
DONJA VOĆA Varaždinska županija 80 5
DONJI ANDRIJEVCI Brodsko-posavska županija 81 12
DONJI KRALJEVEC Međimurska županija 82 20
DONJI KUKURUZARI Sisačko-moslavačka županija 83 3
DONJI LAPAC Ličko-senjska županija 84 9
DONJI MARTIJANEC Varaždinska županija 85 5
DONJI MIHOLJAC Osječko-baranjska županija 86 14
DONJI VIDOVEC Međimurska županija 89 20
DRAGALIĆ Brodsko-posavska županija 568 12
DRAGANIĆ Karlovačka županija 90 4
DRAŽ Osječko-baranjska županija 91 14
DRENOVCI Vukovarsko-srijemska županija 92 16
DRENJE Osječko-baranjska županija 94 14
DRNIŠ Šibensko-kninska županija 95 15
DRNJE Koprivničko-križevačka županija 96 6
DUBRAVA Zagrebačka županija 97 1
DUBRAVICA Zagrebačka županija 549 1
DUBROVAČKO PRIMORJE Dubrovačko-neretvanska županija 598 19
DUBROVNIK Dubrovačko-neretvanska županija 98 19
DUGA RESA Karlovačka županija 99 4
DUGI RAT Splitsko-dalmatinska županija 100 17
DUGO SELO Zagrebačka županija 101 1
DUGOPOLJE Splitsko-dalmatinska županija 585 17
DVOR Sisačko-moslavačka županija 102 3
ĐAKOVO Osječko-baranjska županija 103 14
ĐELEKOVEC Koprivničko-križevačka županija 104 6
ĐULOVAC Bjelovarsko-bilogorska županija 105 7
ĐURĐENOVAC Osječko-baranjska županija 106 14
ĐURĐEVAC Koprivničko-križevačka županija 107 6
ĐURMANEC Krapinsko-zagorska županija 108 2
ERDUT Osječko-baranjska županija 110 14
ERNESTINOVO Osječko-baranjska županija 111 14
ERVENIK Šibensko-kninska županija 113 15
FARKAŠEVAC Zagrebačka županija 114 1
FAŽANA Istarska županija 619 18
FERDINANDOVAC Koprivničko-križevačka županija 115 6
FERIČANCI Osječko-baranjska županija 116 14
FUNTANA Istarska županija 629 18
FUŽINE Primorsko-goranska županija 117 8
GALOVAC Zadarska županija 571 13
GARČIN Brodsko-posavska županija 118 12
GAREŠNICA Bjelovarsko-bilogorska županija 119 7
GENERALSKI STOL Karlovačka županija 120 4
GLINA Sisačko-moslavačka županija 121 3
GOLA Koprivničko-križevačka županija 122 6
GORIČAN Međimurska županija 123 20
GORJANI Osječko-baranjska županija 124 14
GORNJA REKA Koprivničko-križevačka županija 618 6
GORNJA STUBICA Krapinsko-zagorska županija 125 2
GORNJA VRBA Brodsko-posavska županija 569 12
GORNJI BOGIĆEVCI Brodsko-posavska županija 127 12
GORNJI KNEGINEC Varaždinska županija 129 5
GORNJI MIHALJEVEC Međimurska županija 604 20
GOSPIĆ Ličko-senjska županija 130 9
GRAČAC Zadarska županija 131 13
GRAČIŠĆE Istarska županija 132 18
GRADAC Splitsko-dalmatinska županija 134 17
GRADEC Zagrebačka županija 135 1
GRADINA Virovitičko-podravska županija 136 10
GRADIŠTE Vukovarsko-srijemska županija 137 16
GROŽNJAN Istarska županija 138 18
GRUBIŠNO POLJE Bjelovarsko-bilogorska županija 139 7
GUNDINCI Brodsko-posavska županija 140 12
GUNJA Vukovarsko-srijemska županija 141 16
GVOZD Sisačko-moslavačka županija 510 3
HERCEGOVAC Bjelovarsko-bilogorska županija 144 7
HLEBINE Koprivničko-križevačka županija 145 6
HRAŠĆINA Krapinsko-zagorska županija 146 2
HRVACE Splitsko-dalmatinska županija 148 17
HRVATSKA DUBICA Sisačko-moslavačka županija 149 3
HRVATSKA KOSTAJNICA Sisačko-moslavačka županija 150 3
HUM NA SUTLI Krapinsko-zagorska županija 152 2
HVAR Splitsko-dalmatinska županija 153 17
ILOK Vukovarsko-srijemska županija 154 16
IMOTSKI Splitsko-dalmatinska županija 155 17
IVANEC Varaždinska županija 156 5
IVANIĆ-GRAD Zagrebačka županija 158 1
IVANKOVO Vukovarsko-srijemska županija 159 16
IVANSKA Bjelovarsko-bilogorska županija 161 7
JAGODNJAK Osječko-baranjska županija 609 14
JAKOVLJE Zagrebačka županija 163 1
JAKŠIĆ Požeško-slavonska županija 164 11
JALŽABET Varaždinska županija 165 5
JANJINA Dubrovačko-neretvanska županija 599 19
JARMINA Vukovarsko-srijemska županija 166 16
JASENICE Zadarska županija 167 13
JASENOVAC Sisačko-moslavačka županija 168 3
JASTREBARSKO Zagrebačka županija 169 1
JELENJE Primorsko-goranska županija 170 8
JELSA Splitsko-dalmatinska županija 171 17
JESENJE Krapinsko-zagorska županija 552 2
JOSIPDOL Karlovačka županija 172 4
KALI Zadarska županija 173 13
KALINOVAC Koprivničko-križevačka županija 559 6
KALNIK Koprivničko-križevačka županija 560 6
KAMANJE Karlovačka županija 623 4
KANFANAR Istarska županija 175 18
KAPELA Bjelovarsko-bilogorska županija 176 7
KAPTOL Požeško-slavonska županija 177 11
KARLOBAG Ličko-senjska županija 178 9
KARLOVAC Karlovačka županija 179 4
KAROJBA Istarska županija 596 18
KASTAV Primorsko-goranska županija 180 8
KAŠTELA Splitsko-dalmatinska županija 181 17
KAŠTELIR - LABINCI Istarska županija 597 18
KIJEVO Šibensko-kninska županija 183 15
KISTANJE Šibensko-kninska županija 184 15
KLAKAR Brodsko-posavska županija 185 12
KLANA Primorsko-goranska županija 186 8
KLANJEC Krapinsko-zagorska županija 187 2
KLENOVNIK Varaždinska županija 189 5
KLINČA SELA Zagrebačka županija 190 1
KLIS Splitsko-dalmatinska županija 192 17
KLOŠTAR IVANIĆ Zagrebačka županija 193 1
KLOŠTAR PODRAVSKI Koprivničko-križevačka županija 194 6
KNEŽEVI VINOGRADI Osječko-baranjska županija 195 14
KNIN Šibensko-kninska županija 196 15
KOLAN Zadarska županija 622 13
KOMIŽA Splitsko-dalmatinska županija 197 17
KONAVLE Dubrovačko-neretvanska županija 198 19
KONČANICA Bjelovarsko-bilogorska županija 199 7
KONJŠČINA Krapinsko-zagorska županija 200 2
KOPRIVNICA Koprivničko-križevačka županija 201 6
KOPRIVNIČKI BREGI Koprivničko-križevačka županija 202 6
KOPRIVNIČKI IVANEC Koprivničko-križevačka županija 203 6
KORČULA Dubrovačko-neretvanska županija 204 19
KOSTRENA Primorsko-goranska županija 538 8
KOŠKA Osječko-baranjska županija 205 14
KOTORIBA Međimurska županija 206 20
KRALJEVEC NA SUTLI Krapinsko-zagorska županija 208 2
KRALJEVICA Primorsko-goranska županija 209 8
KRAPINA Krapinsko-zagorska županija 211 2
KRAPINSKE TOPLICE Krapinsko-zagorska županija 212 2
KRAŠIĆ Zagrebačka županija 533 1
KRAVARSKO Zagrebačka županija 545 1
KRIŽ Zagrebačka županija 213 1
KRIŽEVCI Koprivničko-križevačka županija 214 6
KRK Primorsko-goranska županija 215 8
KRNJAK Karlovačka županija 216 4
KRŠAN Istarska županija 217 18
KUKLJICA Zadarska županija 572 13
KULA NORINSKA Dubrovačko-neretvanska županija 219 19
KUMROVEC Krapinsko-zagorska županija 553 2
KUTINA Sisačko-moslavačka županija 220 3
KUTJEVO Požeško-slavonska županija 221 11
LABIN Istarska županija 222 18
LANIŠĆE Istarska županija 223 18
LASINJA Karlovačka županija 225 4
LASTOVO Dubrovačko-neretvanska županija 226 19
LEĆEVICA Splitsko-dalmatinska županija 586 17
LEGRAD Koprivničko-križevačka županija 227 6
LEKENIK Sisačko-moslavačka županija 228 3
LEPOGLAVA Varaždinska županija 229 5
LEVANJSKA VAROŠ Osječko-baranjska županija 230 14
LIPIK Požeško-slavonska županija 231 11
LIPOVLJANI Sisačko-moslavačka županija 232 3
LIŠANE OSTROVIČKE Zadarska županija 234 13
LIŽNJAN Istarska županija 235 18
LOBOR Krapinsko-zagorska županija 236 2
LOKVE Primorsko-goranska županija 237 8
LOKVIČIĆI Splitsko-dalmatinska županija 587 17
LOPAR Primorsko-goranska županija 624 8
LOVAS Vukovarsko-srijemska županija 239 16
LOVINAC Ličko-senjska županija 240 9
LOVRAN Primorsko-goranska županija 242 8
LOVREĆ Splitsko-dalmatinska županija 243 17
LUDBREG Varaždinska županija 244 5
LUKA Zagrebačka županija 548 1
LUKAČ Virovitičko-podravska županija 245 10
LUMBARDA Dubrovačko-neretvanska županija 600 19
LUPOGLAV Istarska županija 246 18
LJUBEŠĆICA Varaždinska županija 247 5
MAČE Krapinsko-zagorska županija 248 2
MAGADENOVAC Osječko-baranjska županija 578 14
MAJUR Sisačko-moslavačka županija 555 3
MAKARSKA Splitsko-dalmatinska županija 249 17
MALA SUBOTICA Međimurska županija 250 20
MALI BUKOVEC Varaždinska županija 251 5
MALI LOŠINJ Primorsko-goranska županija 252 8
MALINSKA-DUBAŠNICA Primorsko-goranska županija 253 8
MARČANA Istarska županija 254 18
MARIJA BISTRICA Krapinsko-zagorska županija 256 2
MARIJA GORICA Zagrebačka županija 539 1
MARIJANCI Osječko-baranjska županija 257 14
MARINA Splitsko-dalmatinska županija 258 17
MARKUŠICA Vukovarsko-srijemska županija 610 16
MARTINSKA VES Sisačko-moslavačka županija 259 3
MARUŠEVEC Varaždinska županija 260 5
MATULJI Primorsko-goranska županija 261 8
MEDULIN Istarska županija 263 18
METKOVIĆ Dubrovačko-neretvanska županija 264 19
MIHOVLJAN Krapinsko-zagorska županija 265 2
MIKLEUŠ Virovitičko-podravska županija 266 10
MILNA Splitsko-dalmatinska županija 267 17
MLJET Dubrovačko-neretvanska županija 268 19
MOLVE Koprivničko-križevačka županija 270 6
MOSLAVINA PODRAVSKA Osječko-baranjska županija 271 14
MOŠĆENIČKA DRAGA Primorsko-goranska županija 273 8
MOTOVUN Istarska županija 274 18
MRKOPALJ Primorsko-goranska županija 275 8
MUĆ Splitsko-dalmatinska županija 87 17
MURSKO SREDIŠĆE Međimurska županija 276 20
MURTER Šibensko-kninska županija 617 15
NAŠICE Osječko-baranjska županija 278 14
NEDELIŠĆE Međimurska županija 279 20
NEGOSLAVCI Vukovarsko-srijemska županija 612 16
NEREŽIŠĆA Splitsko-dalmatinska županija 280 17
NETRETIĆ Karlovačka županija 281 4
NIJEMCI Vukovarsko-srijemska županija 295 16
NIN Zadarska županija 282 13
NOVA BUKOVICA Virovitičko-podravska županija 283 10
NOVA GRADIŠKA Brodsko-posavska županija 284 12
NOVA KAPELA Brodsko-posavska županija 285 12
NOVA RAČA Bjelovarsko-bilogorska županija 287 7
NOVALJA Ličko-senjska županija 288 9
NOVI GOLUBOVEC Krapinsko-zagorska županija 554 2
NOVI MAROF Varaždinska županija 289 5
NOVI VINODOLSKI Primorsko-goranska županija 290 8
NOVIGRAD Zadarska županija 537 13
NOVIGRAD Istarska županija 291 18
NOVIGRAD PODRAVSKI Koprivničko-križevačka županija 292 6
NOVO VIRJE Koprivničko-križevačka županija 561 6
NOVSKA Sisačko-moslavačka županija 293 3
NUŠTAR Vukovarsko-srijemska županija 294 16
OBROVAC Zadarska županija 296 13
OGULIN Karlovačka županija 297 4
OKRUG Splitsko-dalmatinska županija 588 17
OKUČANI Brodsko-posavska županija 299 12
OMIŠ Splitsko-dalmatinska županija 300 17
OMIŠALJ Primorsko-goranska županija 301 8
OPATIJA Primorsko-goranska županija 302 8
OPRISAVCI Brodsko-posavska županija 303 12
OPRTALJ Istarska županija 304 18
OPUZEN Dubrovačko-neretvanska županija 306 19
ORAHOVICA Virovitičko-podravska županija 307 10
OREBIĆ Dubrovačko-neretvanska županija 308 19
OREHOVICA Međimurska županija 605 20
ORIOVAC Brodsko-posavska županija 309 12
ORLE Zagrebačka županija 542 1
OROSLAVJE Krapinsko-zagorska županija 311 2
OSIJEK Osječko-baranjska županija 312 14
OTOČAC Ličko-senjska županija 313 9
OTOK Splitsko-dalmatinska županija 314 17
OTOK (VINKOVCI) Vukovarsko-srijemska županija 535 16
OZALJ Karlovačka županija 315 4
PAG Zadarska županija 316 13
PAKOŠTANE Zadarska županija 317 13
PAKRAC Požeško-slavonska županija 318 11
PAŠMAN Zadarska županija 320 13
PAZIN Istarska županija 321 18
PERUŠIĆ Ličko-senjska županija 323 9
PETERANEC Koprivničko-križevačka županija 324 6
PETLOVAC Osječko-baranjska županija 325 14
PETRIJANEC Varaždinska županija 326 5
PETRIJEVCI Osječko-baranjska županija 327 14
PETRINJA Sisačko-moslavačka županija 328 3
PETROVSKO Krapinsko-zagorska županija 329 2
PIĆAN Istarska županija 330 18
PIROVAC Šibensko-kninska županija 581 15
PISAROVINA Zagrebačka županija 331 1
PITOMAČA Virovitičko-podravska županija 332 10
PLAŠKI Karlovačka županija 333 4
PLETERNICA Požeško-slavonska županija 334 11
PLITVIČKA JEZERA Ličko-senjska županija 455 9
PLOČE Dubrovačko-neretvanska županija 335 19
PODBABLJE Splitsko-dalmatinska županija 337 17
PODCRKAVLJE Brodsko-posavska županija 338 12
PODGORA Splitsko-dalmatinska županija 339 17
PODGORAČ Osječko-baranjska županija 340 14
PODRAVSKE SESVETE Koprivničko-križevačka županija 616 6
PODSTRANA Splitsko-dalmatinska županija 341 17
PODTUREN Međimurska županija 342 20
POJEZERJE Dubrovačko-neretvanska županija 343 19
POKUPSKO Zagrebačka županija 544 1
POLAČA Zadarska županija 344 13
POLIČNIK Zadarska županija 345 13
POPOVAC Osječko-baranjska županija 346 14
POPOVAČA Sisačko-moslavačka županija 347 3
POREČ Istarska županija 348 18
POSEDARJE Zadarska županija 349 13
POSTIRA Splitsko-dalmatinska županija 350 17
POVLJANA Zadarska županija 573 13
POŽEGA Požeško-slavonska županija 351 11
PREGRADA Krapinsko-zagorska županija 352 2
PREKO Zadarska županija 354 13
PRELOG Međimurska županija 355 20
PRESEKA Zagrebačka županija 356 1
PRGOMET Splitsko-dalmatinska županija 589 17
PRIBISLAVEC Međimurska županija 620 20
PRIMORSKI DOLAC Splitsko-dalmatinska županija 590 17
PRIMOŠTEN Šibensko-kninska županija 357 15
PRIVLAKA Zadarska županija 574 13
PRIVLAKA Vukovarsko-srijemska županija 583 16
PROLOŽAC Splitsko-dalmatinska županija 88 17
PROMINA Šibensko-kninska županija 298 15
PUČIŠĆA Splitsko-dalmatinska županija 358 17
PULA Istarska županija 359 18
PUNAT Primorsko-goranska županija 360 8
PUNITOVCI Osječko-baranjska županija 361 14
PUŠĆA Zagrebačka županija 362 1
RAB Primorsko-goranska županija 363 8
RADOBOJ Krapinsko-zagorska županija 364 2
RAKOVEC Zagrebačka županija 536 1
RAKOVICA Karlovačka županija 365 4
RASINJA Koprivničko-križevačka županija 366 6
RAŠA Istarska županija 368 18
RAVNA GORA Primorsko-goranska županija 369 8
RAŽANAC Zadarska županija 371 13
REŠETARI Brodsko-posavska županija 372 12
RIBNIK Karlovačka županija 556 4
RIJEKA Primorsko-goranska županija 373 8
ROGOZNICA Šibensko-kninska županija 582 15
ROVINJ Istarska županija 374 18
ROVIŠĆE Bjelovarsko-bilogorska županija 375 7
RUGVICA Zagrebačka županija 376 1
RUNOVIĆI Splitsko-dalmatinska županija 591 17
RUŽIĆ Šibensko-kninska županija 377 15
SABORSKO Karlovačka županija 378 4
SALI Zadarska županija 379 13
SAMOBOR Zagrebačka županija 380 1
SATNICA ĐAKOVAČKA Osječko-baranjska županija 381 14
SEGET Splitsko-dalmatinska županija 382 17
SELCA Splitsko-dalmatinska županija 383 17
SELNICA Međimurska županija 385 20
SEMELJCI Osječko-baranjska županija 386 14
SENJ Ličko-senjska županija 387 9
SEVERIN Bjelovarsko-bilogorska županija 562 7
SIBINJ Brodsko-posavska županija 388 12
SIKIREVCI Brodsko-posavska županija 570 12
SINJ Splitsko-dalmatinska županija 389 17
SIRAČ Bjelovarsko-bilogorska županija 390 7
SISAK Sisačko-moslavačka županija 391 3
SKRAD Primorsko-goranska županija 393 8
SKRADIN Šibensko-kninska županija 394 15
SLATINA Virovitičko-podravska županija 395 10
SLAVONSKI BROD Brodsko-posavska županija 396 12
SLAVONSKI ŠAMAC Brodsko-posavska županija 397 12
SLIVNO Dubrovačko-neretvanska županija 399 19
SLUNJ Karlovačka županija 400 4
SMOKVICA Dubrovačko-neretvanska županija 402 19
SOKOLOVAC Koprivničko-križevačka županija 405 6
SOLIN Splitsko-dalmatinska županija 406 17
SOPJE Virovitičko-podravska županija 407 10
SPLIT Splitsko-dalmatinska županija 409 17
SRAČINEC Varaždinska županija 410 5
STANKOVCI Zadarska županija 411 13
STARA GRADIŠKA Brodsko-posavska županija 412 12
STARI GRAD Splitsko-dalmatinska županija 413 17
STARI JANKOVCI Vukovarsko-srijemska županija 414 16
STARI MIKANOVCI Vukovarsko-srijemska županija 415 16
STARIGRAD Zadarska županija 416 13
STARO PETROVO SELO Brodsko-posavska županija 418 12
STON Dubrovačko-neretvanska županija 419 19
STRAHONINEC Međimurska županija 606 20
STRIZIVOJNA Osječko-baranjska županija 421 14
STUBIČKE TOPLICE Krapinsko-zagorska županija 422 2
STUPNIK Zagrebačka županija 551 1
SUĆURAJ Splitsko-dalmatinska županija 423 17
SUHOPOLJE Virovitičko-podravska županija 424 10
SUKOŠAN Zadarska županija 425 13
SUNJA Sisačko-moslavačka županija 426 3
SUPETAR Splitsko-dalmatinska županija 427 17
SUTIVAN Splitsko-dalmatinska županija 592 17
SVETA MARIJA Međimurska županija 607 20
SVETA NEDELJA Istarska županija 432 18
SVETA NEDJELJA Zagrebačka županija 436 1
SVETI ĐURĐ Varaždinska županija 437 5
SVETI FILIP I JAKOV Zadarska županija 428 13
SVETI ILIJA Varaždinska županija 438 5
SVETI IVAN ZELINA Zagrebačka županija 429 1
SVETI IVAN ŽABNO Koprivničko-križevačka županija 439 6
SVETI JURAJ NA BREGU Međimurska županija 440 20
SVETI KRIŽ ZAČRETJE Krapinsko-zagorska županija 430 2
SVETI LOVREČ Istarska županija 431 18
SVETI MARTIN NA MURI Međimurska županija 441 20
SVETI PETAR OREHOVEC Koprivničko-križevačka županija 442 6
SVETI PETAR U ŠUMI Istarska županija 433 18
SVETVINČENAT Istarska županija 435 18
ŠANDROVAC Bjelovarsko-bilogorska županija 564 7
ŠENKOVEC Međimurska županija 608 20
ŠESTANOVAC Splitsko-dalmatinska županija 443 17
ŠIBENIK Šibensko-kninska županija 444 15
ŠKABRNJE Zadarska županija 445 13
ŠODOLOVCI Osječko-baranjska županija 614 14
ŠOLTA Splitsko-dalmatinska županija 447 17
ŠPIŠIĆ BUKOVICA Virovitičko-podravska županija 449 10
ŠTEFANJE Bjelovarsko-bilogorska županija 450 7
ŠTITAR Vukovarsko-srijemska županija 628 16
ŠTRIGOVA Međimurska županija 452 20
TAR-VABRIGA Istarska županija 631 18
TINJAN Istarska županija 453 18
TISNO Šibensko-kninska županija 454 15
TKON Zadarska županija 575 13
TOMPOJEVCI Vukovarsko-srijemska županija 456 16
TOPUSKO Sisačko-moslavačka županija 457 3
TORDINCI Vukovarsko-srijemska županija 458 16
TOUNJ Karlovačka županija 557 4
TOVARNIK Vukovarsko-srijemska županija 459 16
TRIBUNJ Šibensko-kninska županija 626 15
TRILJ Splitsko-dalmatinska županija 460 17
TRNOVEC BARTOLOVEČKI Varaždinska županija 462 5
TROGIR Splitsko-dalmatinska županija 463 17
TRPANJ Dubrovačko-neretvanska županija 601 19
TRPINJA Vukovarsko-srijemska županija 464 16
TUČEPI Splitsko-dalmatinska županija 593 17
TUHELJ Krapinsko-zagorska županija 466 2
UDBINA Ličko-senjska županija 467 9
UMAG Istarska županija 468 18
UNEŠIĆ Šibensko-kninska županija 469 15
VARAŽDIN Varaždinska županija 472 5
VARAŽDINSKE TOPLICE Varaždinska županija 473 5
VELA LUKA Dubrovačko-neretvanska županija 474 19
VELIKA Požeško-slavonska županija 475 11
VELIKA GORICA Zagrebačka županija 541 1
VELIKA KOPANICA Brodsko-posavska županija 476 12
VELIKA LUDINA Sisačko-moslavačka županija 477 3
VELIKA PISANICA Bjelovarsko-bilogorska županija 478 7
VELIKA TRNOVITICA Bjelovarsko-bilogorska županija 565 7
VELIKI BUKOVEC Varaždinska županija 558 5
VELIKI GRĐEVAC Bjelovarsko-bilogorska županija 480 7
VELIKO TRGOVIŠĆE Krapinsko-zagorska županija 481 2
VELIKO TROJSTVO Bjelovarsko-bilogorska županija 483 7
VIDOVEC Varaždinska županija 484 5
VINICA Varaždinska županija 486 5
VINKOVCI Vukovarsko-srijemska županija 487 16
VINODOLSKA OPĆINA Primorsko-goranska županija 488 8
VIR Zadarska županija 489 13
VIRJE Koprivničko-križevačka županija 490 6
VIROVITICA Virovitičko-podravska županija 491 10
VIS Splitsko-dalmatinska županija 492 17
VISOKO Varaždinska županija 493 5
VIŠKOVO Primorsko-goranska županija 495 8
VIŠNJAN Istarska županija 497 18
VIŽINADA Istarska županija 498 18
VOĆIN Virovitičko-podravska županija 499 10
VODICE Šibensko-kninska županija 500 15
VODNJAN Istarska županija 502 18
VOĐINCI Vukovarsko-srijemska županija 584 16
VOJNIĆ Karlovačka županija 503 4
VRATIŠINEC Međimurska županija 504 20
VRBANJA Vukovarsko-srijemska županija 505 16
VRBJE Brodsko-posavska županija 506 12
VRBNIK Primorsko-goranska županija 507 8
VRBOVEC Zagrebačka županija 508 1
VRBOVSKO Primorsko-goranska županija 509 8
VRGORAC Splitsko-dalmatinska županija 511 17
VRHOVINE Ličko-senjska županija 512 9
VRLIKA Splitsko-dalmatinska županija 513 17
VRPOLJE Brodsko-posavska županija 514 12
VRSAR Istarska županija 516 18
VRSI Zadarska županija 625 13
VUKOVAR Vukovarsko-srijemska županija 518 16
ZABOK Krapinsko-zagorska županija 519 2
ZADAR Zadarska županija 520 13
ZADVARJE Splitsko-dalmatinska županija 595 17
ZAGORSKA SELA Krapinsko-zagorska županija 521 2
ZAGREB (GRAD) Grad Zagreb 133 21
ZAGVOZD Splitsko-dalmatinska županija 522 17
ZAPREŠIĆ Zagrebačka županija 543 1
ZAŽABLJE Dubrovačko-neretvanska županija 523 19
ZDENCI Virovitičko-podravska županija 524 10
ZEMUNIK DONJI Zadarska županija 525 13
ZLATAR Krapinsko-zagorska županija 526 2
ZLATAR-BISTRICA Krapinsko-zagorska županija 527 2
ZMIJAVCI Splitsko-dalmatinska županija 528 17
ZRINSKI TOPOLOVAC Bjelovarsko-bilogorska županija 566 7
ŽAKANJE Karlovačka županija 530 4
ŽMINJ Istarska županija 531 18
ŽUMBERAK Zagrebačka županija 540 1
ŽUPA DUBROVAČKA Dubrovačko-neretvanska županija 602 19
ŽUPANJA Vukovarsko-srijemska županija 534 16
sifrarnik_gradova_i_opcina.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)