User Tools

Site Tools


saznajte_koje_olaksice_mozete_koristiti_kod_zaposljavanja_novih_radnika

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Saznajte koje olakšice možete koristiti kod zapošljavanja novih radnika

zaposlenici_2011p.jpg

Znate li koje olakšice možete koristiti kod zapošljavanja novih radnika? Znate li koje su vaše obveze kao poslodavca za vrijeme trajanja ugovora s novozaposlenim djelatnicima u slučaju korištenja olakšica?

Nezaposlenost je trenutno najveći problem u Hrvatskoj, a s obzirom da se intenzivniji gospodarski rast ne nazire, donijete su mjere koje bi smanjile trošak rada za poslodavca i na taj način potaknule zapošljavanje. No, ostaje pitanje pod kojim uvjetima su te mjere provedive. Osobe za koje poslodavci mogu koristiti olakšice raspoređene su u nekoliko sljedećih kategorija:

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju – prema zakonu o doprinosima od 01.01.2009. poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa godinu dana od dana sklapanja ugovora o radu za osobe koje prethodno nemaju evidentiran staž u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nezaposlene osobe koje su bile evidentirane kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dulje od 90 dana, ali pod uvjetom da imaju mirovinski staž u trajanju manjem od godine dana – u ovom slučaju moguće je sklopiti ugovor o radu pri čemu je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaću na rok od 2 godine od dana zaposlenja ili ugovor o zapošljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (objašnjeno niže učlanku).

Dugotrajno nezaposlene osobe, tj. osobe koje su evidentirane kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dulje od dvije godine bez obzira na duljinu trajanja mirovinskog staža - po sklapanju ugovora o radu poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa na plaću u trajanju od 2 godine.

Nezaposlene osobe koje bi mogle raditi na sezonskim poslovima u poljoprivredi (podrazumijeva i umirovljenike) – sa navedenim osobama se sklapa ugovor o sezonskom poslu za obavljanje povremenih poslova u poljoprivredi.

Takav se ugovor sklapa da dnevnoj razini. Poslodavac svaki dan kupuje vrijednosne kupone u svoti obveznih doprinosa koji se obračunavaju na dnevnu najnižu osnovicu (2.714,60 kn : 30 dana = 90,74 kn, od čega doprinosi iznose 20,09 kn pa sukladno tome najniža dnevna svota zarade sezonskog radnika iznosi 70,40 kn. S obzirom da se takva isplata smatra drugim dohotkom iz njega se obustavlja porez na dohodak te prirez pa je omjer davanja i dnevne neto plaće radnika u mjestu u kojem se ne plaća prirez 58,03%. Takve se osobe ne prijavljuju na mirovinsko osiguranje, ali im je taj staž priznat prilikom odlaska u mirovinu.

Olakšice koje poslodavci mogu koristiti za navedene skupine osoba sa kojima sklapaju ugovor o radu uglavnom su sadržane u smanjenju obveze plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (koji je od 01. svibnja 2012. godine smanjen sa 15% na 13%), doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu - 0,5% te doprinosa za zapošljavanje - 1,7%. Dakle, ukoliko se poslodavac odluči na zapošljavanje navedenih skupina potencijalnih radnika, trošak rada za istog se smanjuje za 15,20%.

Sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Ukoliko poslodavac s osobom bez radnog iskustava u zvanju za koje su se obrazovale sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu se refundira uplata obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja izračunata na bazi najniže mjesečne osnovice koja iznosi 2.714,60 kn.

Ukoliko je osoba koju poslodavac zapošljava bez evidentiranog staža tada je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaću, a ako osoba ima evidentiran staž osiguranja do 1 godine tada je poslodavac obvezan plaćati doprinose na plaću. Ugovor o stručnom osposobljavanju sklapa se na rok od 12 mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij, a za osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u obrtničkim zanimanjima ugovor se sklapa na 24 mjeseca. Takve osobe za svoj rad ne dobivaju plaću već novčanu pomoć na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja iznosi 1.600,00 kn i nije oporezivi dohodak. Obveznik prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje je poslodavac.

Poslodavci koji žele koristiti navedene olakšice moraju imati zaposlene radnike, olakšice se mogu koristiti za broj radnika koji je manji od broja trenutno zaposlenih radnika te uz uvjet da unatrag 6 mjeseci nisu otkazali ni jedan ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga. Također, poslodavac je dužan podnijeti zahtjev za stručno osposobljavanje za rad Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, program stručnog osposobljavanja te osigurati mentora sa odgovarajućim zanimanjem i obrazovanjem.

Također, ukoliko poslodavac nakon isteka sklopljenog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe ne zadrži na radnom mjestu, idućih godinu dana neće moći primati nove osobe na stručno osposobljavanje.

Iako se navedenim mjerama žele rasteretiti poslodavci te država preuzima na sebe trošak rada, pred poslodavce je postavljeno mnogo zahtjeva koji će mnoge već u samom početku zaustaviti u namjeri zapošljavanja mlade osobe bez radnog iskustava.

Izvor: http://www.poslovni-savjetnik.com/savjetnik/management/saznajte-koje-olaksice-mozete-koristiti-kod-zaposljavanja-novih-radnika

saznajte_koje_olaksice_mozete_koristiti_kod_zaposljavanja_novih_radnika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)