User Tools

Site Tools


rokovi_placanja

Rokovi plaćanja

U novije vrijeme opet se ponavljaju rasprave o rokovima plaćanja, problemima naplate potraživanja i sl., predlažu se rokovi plaćanja i razna druga rješenja za poboljšanje likvidnost.*

*Međutim, rok plaćanja je uređen Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05., 41/08.) koji je na snazi već punih 3,5 godina. A odredbe o zateznim kamatama od 17% godišnje za neplaćanje u ugovorenim rokovima na snazi su od 1. siječnja 2008. Detaljnije o tome u RRiF-u br. 7/08. koji izlazi krajem lipnja.*

*Prema čl. 74. Zakona o obveznim odnosima *“Ako trgovačkim ugovorom ili ugovorom između trgovca i osobe javnog prava nije predviđen rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti tu obvezu u roku od 30 dana…“.* Š.G.

http://www.rrif.hr/Rokovi_placanja-304-vijest.html

rokovi_placanja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)