User Tools

Site Tools


rokovi_cuvanja_dokumentacije

Rokovi čuvanja dokumentacije

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Dokument Rok
Evidencija o radnicima Trajno
Životopis Do opoziva privole - za takvu obradu poslodavac mora imati pravnu osnovu – privolu. U slučaju da ispitanik naknadno povuče danu privolu za obradu njegovih osobnih podataka, poslodavac je dužan brisati sve osobne podatke koji se odnose na toga ispitanika
Odluka o primanju na posao Trajno
Odluka o promjeni radnog mjesta Trajno
Evidencija o radnom vremenu Najmanje 6 godina, ali može se čuvati trajno
Potvrda o uključenju u socijalna osiguranja Najmanje 11 godina, ali može se čuvati trajno
Kopija radne knjižice Trajno
Ugovor o radu i aneksi Trajno
Dokumenti, koji prate obračun plaće Trajno
Odluka o uspješno završenom probnom radu 6 godina
Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZM (mirovinsko) Najmanje 11 godina, ali može se čuvati trajno
PK kartica Najmanje 11 godina, ali može se čuvati trajno

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/rokovi-cuvanja-dokumentacije-uniqueidRCViWTptZHIH5St15ckqvYUalBF1yxPj/?uri_view_type=4

rokovi_cuvanja_dokumentacije.txt · Last modified: 2018/09/11 02:31 by gasparovic