User Tools

Site Tools


revizija_financijskih_izvjestaja_za_2017._godinu

Revizija financijskih izvještaja za 2017. godinu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Kraj mjeseca rujna tekuće godine krajnji je zakonski rok za sazivanje skupštine društva i usvajanje odluke o odabiru revizora financijskih izvještaja za razdoblje koje će završiti na dan 31. prosinac tekuće godine (krajnji zakonski rok za odabir revizora financijskih izvještaja 2017. godine je 30. rujna 2017. godine).

Za razliku od ranijih godina, kad je obveza revizije bila propisana s dva Zakona (Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji) koja nisu do kraja bila ujednačena u svezi kriterija za utvrđivanje obveze revizije, od 2016. godine obveza revizije financijskih izvještaja propisana je jednim zakonom – Zakonom o računovodstvu. Članak 20. Zakona o računovodstvu propisuje obveznike čiji godišnji financijski izvještaji podliježu reviziji. Obveznici revizije godišnjih pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu su: Subjekti od javnog interesa (propisani u čl. 3. Zakona o računovodstvu), Veliki poduzetnici (subjekti koji po 2 od slijedeća 3 kriterija prelaze donje granične iznose: ukupna aktiva 150 milijuna, ukupni prihodi 300 milijuna kuna, broj zaposlenih 250), Srednji poduzetnici (subjekti koji ne prelaze gornju granicu po 2 od slijedeća 3 kriterija: ukupna aktiva 150 milijuna, ukupni prihodi 300 milijuna kuna, broj zaposlenih 250), Matična društva velikih i srednjih grupa (propisani u čl. 6. Zakona o računovodstvu), Poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje vrijednosnih papira na uređeno tržište, Društva koja su sudjelovala u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva ako obvezi revizije ne podliježu prema ranije navedenim kriterijima, Društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i komanditna društva čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze slijedeća 2 od 3 kriterija: ukupna aktiva 15 milijuna kuna, ukupni prihodi 30 milijuna kuna i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25 radnika.

Za dionička društva navedeni kriteriji prema kojima je propisana obveza revizije je novost u odnosu na 2016. godinu, jer od 1. siječnja 2017. godine njihovi godišnji financijski izvještaji podliježu obvezi revizije samo ako prelaze navedene kriterije (do sad je obveza revizije bila propisana neovisno o veličini dioničkog društva).

Kod odabira neovisnog revizora godišnjih financijskih izvještaja uvijek je preporuka osim kriterija naknade uzeti u obzir i kriterij stručnosti te svakako komunicirati s revizorima tijekom provedbe revizorskog angažmana o svim uočenim značajnim, ali i pogreškama ili slabostima u internim kontrolama koje su od manjeg značaja.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/revizija-financijskih-izvjestaja-za-2017-godinu/11966

revizija_financijskih_izvjestaja_za_2017._godinu.txt · Last modified: 2017/09/22 06:24 by gasparovic