User Tools

Site Tools


razlozi_za_izvanredni_otkaz_i_pravo_na_naknadu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Razlozi za izvanredni otkaz i pravo na naknadu

otkaz_bolno_b.jpg

Pitanje:

Zaposlen sam kao komercijalist u prodaji prije 15 mjeseci, tvrtka je od 170 radnika, 80 posto se bavi izvozom, itd. Na početnom sam ugovoru od 3 mjeseca. Zanima me kakva je procedura ako ja zatražim sporazumni otkaz.

Naime, na fiksnoj sam plaći, za razliku od radnog vremena koje po ugovoru piše od 7-15 radnim danom, a ja radim od 7-17 (18,19) sati svaki radni dan, također i subote i za to ne primam nikakvu naknadu. Također kao magistar ekonomije obavljam poslove dostave, rada u pogonu i još nekih dodatnih poslova koji nisu istaknuti u ugovoru.

Moje pitanje je samo, da li ja mogu bez ikakvih obaveza na temelju toga tražiti sporazumni raskid ugovora te imam li pravo na naknadu Zavoda za zapošljavanje dok ne pronađem drugi posao?

Odgovor:

Ugovor o radu kao radnik možete redovno otkazati u svako doba, bez navođenja razloga. Dakle, nije potrebno postavljati zahtjev poslodavcu za sklapanjem sporazumnog raskida ugovora o radu, a sve što ste naveli kao razloge zbog kojih želite raskinuti radni odnos s poslodavcem ne morate navesti u otkazu.

Prilikom redovnog otkazivanja ugovora o radu od strane radnika, primjenjuju se otkazni rokovi predviđeni ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili odredbama članka 114. Zakona o radu. U slučaju kada radnik ima osobito važan razlog, a radnik redovito otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može trajati duže od mjesec dana bez obzira na otkazne rokove predviđene Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu radnika.

Međutim, u slučaju da izvanredno otkazujete ugovor o radu, tada se ne primjenjuju odredbe o otkaznim rokovima, već je prestanak radnog odnosa momentalan. Kada radnik izvanredno otkazuje ugovor o radu isti mora pisano obrazložiti, a izvanredno se može otkazati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji. Opravdani razlozi za izvanredni otkaz su teške povrede obveza iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, a što je teška povreda obveze iz radnog odnosa ili druga osobito važna činjenica se ocjenjuje od slučaja do slučaja.

I redovni i izvanredni otkaz moraju biti upućeni pisanim putem poslodavcu, a otkazni rokovi (prilikom redovnog otkazivanja ugovora o radu) teku od dana dostave otkaza poslodavcu.

U slučaju da redovno otkažete ugovor o radu, ne ostvarujete pravo na novčanu naknadu za nezaposlene; u slučaju da izvanredno otkažete ugovor o radu, tada ostvarujete pravo na novčanu naknadu za nezaposlene.

Međutim, ako se odlučite da izvanredno otkažete ugovor o radu, preporučujem da se prije posavjetujete sa predstavnikom sindikata ili odvjetnikom.

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/71861/Razlozi-za-izvanredni-otkaz-i-pravo-na-naknadu/12/

razlozi_za_izvanredni_otkaz_i_pravo_na_naknadu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)