User Tools

Site Tools


radni_staz_i_mirovinska_prava_kod_drugog_dohotka_ugovor_o_djelu_honorar_i_sl

Kako se kod drugog dohotka računa radni staž? Kako drugi dohodak utječe na iznos mirovine?

Odgovor:

Pod drugim dohotkom uglavnom podrazumjevamo isplate na osnovu Ugovora o djelu (honorar). Na te isplate se obračunava doprinos za zdravstveno osiguranje (15%), a iz iznosa honorara doprinos za mirovinsko I. stup (15%) i II. stup (5%); slično kao i kod obračuna redovne plaće (tzv. dohodak od nesamostalnog rada). (Ako je primatelj honorara umirovljenik, doprinosi se obračunavaju drukčije.) Međutim, za razliku od redovne plaće, drugi dohodak se oporezuje po stopi od 25% bez obzira na iznos, prirez prema gradu ili općini, te nema osobnog odbitka.

Kod redovnog zaposlenja, u mirovinski staž se ubraja vrijeme provedeno na radu. Za puno radno vrijeme, svaki mjesec u radnom odnosu se broji kao mjesec dana radnog staža. Za nepuno radno vrijeme broj mjeseci radnog staža je razmjeran broju radnih sati u tom mjesecu. Na primjer, za osobu koja je dva mjeseca zaposlena na pola radnog vremena, u radni staž će se ubrojiti jedan mjesec. (Pritom puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.)

Kod drugog dohotka, a prema čl. 27A Zakona o mirovinskom osiguranju, “staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se osnovica prema dohocima na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi podijeli s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.” Prosječna mjesečna bruto plaća u 2009. je 7.460,00 kn. Stoga, ako je isplaćen honorar u bruto iznosu od npr. 10.000 kn, radnom stažu se dodaje 1,34 mjeseca.

Kod izračuna iznosa mirovine, drugi dohodak se u radni staž ubraja na isti način kao i redovna plaća (tj dohodak od nesamostalnog rada). O izračunu mirovine smo već ranije pisali ovdje.


Reference:


dr.sc. Goran Gašparović 2009/10/09 07:35

radni_staz_i_mirovinska_prava_kod_drugog_dohotka_ugovor_o_djelu_honorar_i_sl.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)