User Tools

Site Tools


rad_umirovljenika_27.02.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Rad umirovljenika

Pitanje:

Može li umirovljenik koji ima invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad raditi dodatne poslove kao npr. trgovački putnik i ako može koja su davanja prema državi?

Odgovor:

Prema Zakonu o doprinosima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad i obiteljske mirovine, osim korisnika obiteljske mirovine- djece na redovitom školovanju , od obračuna i plaćanja doprinosa oslobođeni su primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

Pod drugim dohotkom smatra se Ugovor o djelu, kod kojeg je bitno da nema obilježja stalnog radnog odnosa. Predmet Ugovor o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti već su jednokratni,gdje se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Znači, predmet Ugovora o djelu je jednokratan posao pri čemu je ključno postizanje određenog rezultata odnosno djela, a ne samo vrijeme rada. Takav Ugovor podliježe porezu u visini 25% i prirezu ovisno o prebivalištu primatelja dohotka.

Također, prema novom Zakonu o doprinosima korisnicima:

•starosne i prijevremene starosne mirovine

•invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad ,

•obiteljske mirovine, osim korisnika djece na redovitom školovanju,

koji su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja:

•domaće radinosti i sporednog zanimanja,

•djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, te

•ostale samostalne djelatnosti

za vrijeme obavljanja tih djelatnosti ne obustavlja se isplata mirovine , jer počevši od 1. siječnja 2009. za navedene umirovljenike, Porezna uprava ne dostavlja Zavodu «Obavijest o upisu/ispisu iz registra poreznih obveznika», pa te osobe ne stječu svojstvo osiguranika i time ne gube pravo na isplatu mirovine.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/rad-umirovljenika-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpKFHt9qd93iB/?serp=1

rad_umirovljenika_27.02.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)